fbpx

ENDC Proceedings 19

ENDC Proceedings 19/2014

Table of Contents

English Summaries

Andres Saumets
Sissejuhatus

Detlev-Holger Müller
Is Game Theory Compatible With Clausewitz’s Strategic Thinking?

Jörg Keller
Military Leadership and Leaders

Marko Pungar
Ajateenijatest juhtide hoiakute kujundamine

Kristjan Kask, Kersti Kõiv, Aarne Ermus
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustesse vastu võetud kadetikandidaatide motivatsiooni ja tunnetatud juhiomaduste muutumine ajateenistuses

Katri Kütt, Tõnis Männiste
Kadettide arusaamad õppimisest ja õpetamisest

Maren Tomforde
What About Culture? The Importance of Culture in the Strategic-political and the Tactical-operational Levels in Bundeswehr Operations Abroad

Hans Krech
How Stable is the Caliphate of the Islamic State?

Jonas Andriškevičius
The Lithuanian Armed Forces: Yesterday, Today, Tomorrow

Rene Toomse
Kaitseväe uus juhtimisstruktuur ja selle jätkusuutlikkus

Sõjateaduslik mõte minevikus ja tänapäeval

Peeter Hoppe
Eessõna Nikolai Reegi artiklile „Riigikaitse probleem ja uus põhiseadus” (1938)

Nikolai Reek
Riigikaitse probleem ja uus põhiseadus

Jaak Pihlak
Kindralleitnant Nikolai Reek: lühiülevaade elu- ja teenistuskäigust

Karl Salum
Paradigma roll sõjateaduses Thomas Kuhn’i põhjal

Raamatuarvustus

Kaarel Piirimäe
Jesse Paul Lehrke – The Transition to National Armies in the Former Soviet Republics, 1988–2005

Sündmus

Andres Saumets
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste juhtimiskonverentsil arutleti sõjaväeliste juhtimiskultuuride ja juhtimisprintsiipide üle

Contributors

Editor-in-chief:
Andres Saumets

Language Editors:
Collin W. Hakkinen, Kristiina Haug, Reet Hendrikson, Karen Kuldnokk, Epp Leete, Argo Mund, David W.E. Thomas, Amy Christine Tserenkova

ISSN 1736-0242

Copyright: Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, 2014
Eesti Ülikoolide Kirjastus, www.eyk.ee

Lingid