Estonian Journal of Military Studies 1

Estonian Journal of Military Studies 1/2016

Table of Contents

Summaries in English

Autorid – Contributors

Andres Saumets, Sten Allik
KVÜÕA toimetistest sõjateadlaseks

Andris Sprivul
Geographic Support Requirements for Future NATO Joint Expeditionary Missions

Silva Kiili
Psychological Contracts in Military Voluntary Organisation: The Essence of Psychological Contracts

Antek Kasemaa, Kadi Liik, Artur Meerits
Research Report: The Initial Results of Adopting The Transformational-Transactional Leadership Inventory in The Estonian Context

Ivo Silbaum, Kersti Kõiv
Teenistussoorituse edukust ennustavad tegurid Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste 14. põhikursuse näitel

Karel Kattai, Kristjan Kask
Ajateenistuse Keskkond Kohanemise Toetajana

Madis Amer, Svetlana Ganina
Ajateenijate nooremallohvitseride kursusel kasutatavate õppemeetodite valik

Igor Kopõtin
Punaarmee rahvusväeosad aastatel 1918–1922

Claus Freiherr von Rosen
Sõdimisvõimelise sõduri tähendusest Wolf Graf von Baudissini järgi

Igor Kopõtin
Raamatuarvustus

Editor-in-chief:
Andres Saumets

Language Editors:
Collin W. Hakkinen, Kristiina Haug, Reet Hendrikson, Marika Kullamaa, Epp Leete, Argo Mund, Amy Christine Tserenkova

ISSN 2461-4378 (print)
ISSN 2461-4386 (online)

Copyright: Estonian National Defence College, 2016
Eesti Ülikoolide Kirjastus, www.eyk.ee