fbpx

Sõjateadlane 4 – Ennastjuhtiv õppija / The self-directed Learner

Sõjateadlane 4/2017

Sisukord

 

Enno Mõts
Saatesõna

Alar Kilp
Akadeemiline õpetamine

Katri Sirkel
The importance of the acquisition of formulaic language for the development of communicative competence and learner autonomy

Aigi Piirimees, Maia Boltovsky
Õppija ja õpetaja kohtumine 21. sajandi koolis

Stella Polikarpus, Katrin Poom-Valickis
Tähendusliku õppimise taksonoomia rakendamise kogemustest päästekorraldajate väljaõppes

Riina Runnel
Kombineeritud õppe efektiivsus hambaarstiüliõpilaste õppetöös

Marit Mõistlik-Tamm, Gerhard Lock
Kõik koos? Ennastjuhtiva õppija hindamisvõimalused loomingulises rühmatöös

Mario Mäeots, Jaak Umborg
Järjepidevus inseneri õpitees

Triinu Soomere, Liina Lepp, Marvi Remmik, Äli Leijen
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste põhikursuse kadettide kogemused, uskumused ja ettepanekud seoses nutivahendite kasutamisega õppetegevuses

Merili Raudmäe, Marvi Remmik, Liina Lepp, Liana Roos
Õpetajakoolituse üliõpilaste arusaamad akadeemilisest petturlusest, selle põhjustest ja vähendamise võimalustest

Mari Karm, Ene Voolaid, Anu Sarv, Taavi Vaikjärv
Õppetöö vastastikuste vaatluste mudeli arendamine ja rakendamine Tartu Ülikoolis

Silvi Tenjes
Mentaalsete mudelite avardamine multimodaalsete suhtlusviiside kaudu: kasu ennastjuhtivale õppijale

Olev Must, Aasa Must
Kõrgkoolist väljalangevus ja üliõpilaste enesemääratlus

Allar Eesmaa, Svetlana Ganina
Õppimist toetava ainekava väljatöötamise põhimõtted automaatrelva baasõppe näitel

 

Summaries in English

Autorid – contributors

 

Peatoimetaja / Editor-in-chief:

Andres Saumets

Keeletoimetajad / Language Editors:

Collin W. Hakkinen (USA)
Kristiina Haug (Estonia)
Reet Hendrikson (Estonia)
Marika Kullamaa (Estonia)
Epp Leete (Estonia)
Argo Mund (Estonia)
Amy Christine Tserenkova (USA)

Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies) on Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes väljaantav,
eelretsenseeritav ja rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga sõjateaduslik ajakiri.
Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), the journal of the Estonian National Defence
College (ENDC) is a peer-reviewed military journal with an international board of editors and open to
international contributors.
Väljaandja ja autoriõigus / Publisher and Copyright: Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, 2017

Kirjastus / Publishing House: Eesti Ülikoolide Kirjastus, www.eyk.ee

 

ISSN 2461-4378 (print)
ISSN 2461-4386 (online)