fbpx

Sõjateadlane 6 – Ajateenistusest Eesti kaitseväes / Insights Into Conscription in the Estonian Defence Forces

Sõjateadlane 6/2018

Sisukord

Kairi Kasearu
Militaarsotsioloogiline sissevaade: ajateenistus Eesti kaitseväes

Taavi Laanepere, Tiia-Triin Truusa, Linda Cooper
Military Legacy: Use it or Lose it?

Anet Müürsoo
Kui vajalikuks peavad ajateenijad ajateenistust? Mõjutegurid ja hinnangu muutus teenistuse jooksul

Eteri Demus
Rahulolu ajateenistusega ja seda mõjutavad tegurid Eesti kaitseväes

Inga Karton, Tõnis Männiste, Alo Tepp, Ivar Kornilov
Aajateenijate teenistusmotivatsiooni ja teenistusse jäämise soovi prognoosivad tegurid

Tiia-Triin Truusa, Kairi Talves
What if They Forget Who I am? Fears of Estonian Conscripts in Connection with the Service

Merle Purre, Leila Oja
Mental Health in the Military Context: Emotional States and Help-Seeking Behaviours During Conscription

Kairi Kasearu, Ulvi Uulimaa-Margus
Ajateenistusest enne tähtaega reservi arvamise sotsiaalsed tegurid ja dünaamika

Leila Oja, Jaanika Piksööt
Tervise tõttu ajateenistusest enne tähtaega väljalangemine ja sellega seotud tegurid

Summaries in English and in Estonian

Autorid

Contributors

 

Peatoimetaja / Editor-in-chief:
Andres Saumets (Estonia)

Toimetuskolleegium / Editorial Board:
Wilfried Gerhard (Germany)
Ken Kalling (Estonia)
Jörg Keller (Germany)
Erik Männik (Estonia)
Andreas Pawlas (Germany)
Nele Rand (Estonia)
Claus Freiherr von Rosen (Germany)
Karl Salum (Estonia)
Vladimir Sazonov (Estonia)
Volker Stümke (Germany)
René Värk (Estonia)

Keeletoimetajad / Language Editors:
Collin W. Hakkinen (USA)
Kristiina Haug (Estonia)
Reet Hendrikson (Estonia)
Marika Kullamaa (Estonia)
Epp Leete (Estonia)
Argo Mund (Estonia)
Amy Christine Tserenkova (USA)

Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies) on Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes väljaantav,
eelretsenseeritav ja rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga sõjateaduslik ajakiri.

Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), the journal of the Estonian National Defence
College (ENDC) is a peer-reviewed military journal with an international board of editors and open to
international contributors.

Väljaandja ja autoriõigus / Publisher and Copyright: Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, 2018

Kirjastus / Publishing House: Eesti Ülikoolide Kirjastus, www.eyk.ee
ISSN 2461-4378 (print)
ISSN 2461-4386 (online)