fbpx

Rakendusuuringute osakonna grupid

Operatsioonianalüüsi grupi põhiülesanded on:

1) võimelünkade ja juurprobleemide tuvastamise toetamine;

2) operatsioonianalüüsi teostamine ja eksperthinnangute esitamine;

3) teadus- ja rakendusuuringute lähteülesannete ja projektide koostamine ja koostamise toetamine operatsioonianalüüsi valdkonnas;

4) uurimistööde ja arendusprojektide läbiviimine, läbiviimise toetamine ja seire operatsioonianalüüsi valdkonnas;

5) sõjalisele riigikaitsele vajaliku operatsioonianalüüsi alase teaduskompetentsi loomine ja säilitamine;

6) teadus- ja arendustegevuse tulemuste jagamise ja muude sõjateaduslike materjalide publitseerimise toetamine operatsioonianalüüsi valdkonnas.

Tehnoloogiate grupi põhiülesanded on:

1) võimelünkade ja juurprobleemide tuvastamise toetamine;

2) teadus- ja rakendusuuringute lähteülesannete ja projektide koostamine ja koostamise toetamine tehnoloogiate valdkonnas;

3) uurimistööde ja arendusprojektide läbiviimine, läbiviimise toetamine ja seire tehnoloogiate valdkonnas;

4) teadus- ja arendustegevuse koostöö korraldamine kaitsetööstusega;

5) teadus- ja arendustegevuse tulemuste jagamise ja muude sõjateaduslike materjalide publitseerimise toetamine tehnoloogiate valdkonnas.

Ressursihalduse grupi põhiülesanded on:

1) võimelünkade ja juurprobleemide tuvastamise toetamine;

2) teadus- ja rakendusuuringute lähteülesannete ja projektide koostamine ja koostamise toetamine ressursihalduse valdkonnas;

3) uurimistööde ja arendusprojektide läbiviimine, läbiviimise toetamine ja seire ressursihalduse valdkonnas;

4) sõjalisele riigikaitsele vajaliku ressursihalduse alase teaduskompetentsi loomine ja säilitamine;

5) teadus- ja arendustegevuse tulemuste jagamise ja muude sõjateaduslike materjalide publitseerimise toetamine ressursihalduse valdkonnas.

Toimetus- ja terminoloogiagrupi põhiülesanded on:

1) KVA teadusajakirja Sõjateadlane ja selle allsarjade ning teiste KVA sõjateaduslike jätku- ning eriväljaannete publitseerimine;

2) Kaitseväe teadus- ja arendustegevuse tulemuste (uuringute raportid, analüüsid jms) jagamine ning publitseerimine;

3) eesti sõjandusterminoloogia ja erialakeele arendamine, süstematiseerimine, talletamine ning propageerimine;

4) KVA õppe- ja teadustööd puudutavate tekstide ning haldus- ja tarbetekstide keeleline ning terminoloogiline toimetamine;

5) KVAle ja Kaitseväe teistele struktuuriüksustele tõlkimisabi osutamine eesti-inglise-eesti suunal.