fbpx

Rakendusuuringute osakond

Kaitseväe Akadeemia rakendusuuringute osakonna (RakuO) tegevuse eesmärk on kaitseväe väevõimete arendamise toetamine läbi teaduspõhiste uuringute ja uudsete lahenduste väljatöötamise.

Rakendusuuringute osakonna tegevusvaldkondadeks on:

1) Kaitseväe teadus- ja arendustegevuse planeerimine, teostamine ja kontroll;

2) Kaitseväe teadus- ja arendustegevuseks vajalike ressursside planeerimine ja kontroll nende kasutamise üle;

3) Kaitseväe teadus- ja arendustegevuse tulemuste jagamine ja muude sõjateaduslike materjalide publitseerimine;

4) operatsioonianalüüsi teostamine;

5) kaitsetööstusettevõtete teadus- ja arendustegevuse toetamine sõjalise ja metodoloogilise kompetentsiga;

6) Kaitseväe teadus- ja arendustegevuse kompetentsi kasvatamine.

Rakendusuuringute osakonna põhiülesanne on korraldada sõjateaduse arendamist Kaitseväe võimearenduse jätkusuutlikkuse tagamiseks. Oma ülesannete täitmiseks teeb osakond koostööd teiste Kaitseväe ja akadeemia allüksustega ning muude õppe- ja ametiasutustega.

Rakendusuuringute osakonna allstruktuuriüksused on: 1) operatsioonianalüüsi grupp; 2) tehnoloogiate grupp; 3) ressursihalduse grupp; 4) toimetus- ja terminoloogiagrupp. Rakendusuuringute osakonna koosseisus on ka Matkekeskus.

2015. aastal käivitus Kaitseväes tegevväelaste doktoriõppe programm, mille alusel rahastatakse alates 2018. aastast vähemalt kahe tegevväelase doktoriõpinguid tsiviilülikoolides. Programmi kuuluvad doktorandid töötavad KVA rakendusuuringute osakonnas nooremteaduritena, mis annab eeldused lõpetada doktorantuur nominaalajaga ning on heaks võimaluseks TA kompetentsi ja järelkasvu koondamiseks ning uurimisalase sünergia tekkeks.