fbpx

Rakendusuuringute keskus

KVÜÕA rakendusuuringute keskuse (RUK) tegevuse peaeesmärk on kaitseväe arendamise teaduslik-metoodiline toetamine. Keskuse põhiülesanne on korraldada sõjateaduse arendamist Kaitseväe jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Põhiülesande täitmiseks on RUK-i peamised tegevusvaldkonnad teadusliku ja rakendusliku uurimistöö tegemine, teadus- ja arendustegevuse juhtimine KVÜÕAs ning selle koordineerimine muude õppe- ja ametiasutustega. Lisaks osaleb RUK kaitseväe doktrinaalsete juhisdokumentide väljatöötamises ning panustab teadus-arendustegevusega kaitseväe võimearendusse. RUK-i tegevuse peamiseks väljundiks on sõjateaduslike materjalide publitseerimine, eelkõige ETIS klassifikaatori 1.2 pälvinud teadusajakirja Sõjateadlane (varasema nimega KVÜÕA toimetised), ing. keeles Estonian Journal of Military Studies, kaudu.

Teadus- ja arendustegevuse grupp

Teadus- ja arendustegevusegrupi põhiülesanded on sõjalisele riigikaitsele vajaliku teaduskompetentsi loomine ja säilitamine, selles valdkonnas uurimistööde ja arendusprojektide läbiviimine. Arendusgrupp on samuti üks võimalik teenistuskoht kaitseväelastest doktorantidele, võimaldamaks neile doktoriõppes osalemist teenistusega seonduva õppe- ja teadustöö tegemise kõrvalt.

Tõlke- ja toimetusgrupp

Matkekeskus

Matkekeskuse põhiülesanded on kaitseväe arvutipõhiste õppuste tagamine ning riigikaitse laia käsitlusega seotud ametkondade väljaõppe ning teadus- ja arendustegevuse toetamine.

Matkekeskusest saab täpsemalt lugeda siin.