Logistikaosakond

Logistikaosakonna eesmärk on KVÜÕA ja Kaitseväe tegevuse toetamine materiaaltehniliste vahenditega oma põhiülesande piires. Logistikaosakonna põhiülesanne on korraldada KVÜÕA tegevuseks vajaliku vara hankimist ja haldamist ning Kaitseväe õppevahendite valmistamist.

Logistikaosakonna allstruktuuriüksused on:

  • varustus- ja transpordijaoskond;
  • väljaõppevahendite keskus.