fbpx

Põhiülesanne ja tegevusvaldkonnad

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste põhiülesanne on valmistada ette Kaitseväe juhtivkoosseisu ning arendada sõjateadust eesmärgiga tagada Kaitseväe juhtimisalane jätkusuutlikkus.

Tegevusvaldkonnad

 • kõrghariduse andmine rakenduskõrgharidus- ja magistriõppekavade alusel (ohvitseriõpe);
 • kutsehariduse andmine kutseõppekava alusel (allohvitseriõpe);
 • täiendusõppe läbiviimine tegev- ja reservväelastele ning koostöös liitlastega vanemohvitseride väljaõpe;
 • sõjateaduslik teadus-arendustegevus (sh rakendusuuringud).

Õppe-valdkonnad

 • sõjaväeline juhtimine ja taktika
 • strateegia ja sõjaajalugu
 • humanitaar- ja sotsiaalteadused
 • loodus- ja täppisteadused
 • keeleõpe
 • sõja- ja katastroofimeditsiin
 • militaarinformaatika