fbpx

Kaitseväe Akadeemia ülem

kolonel Enno Mõts


Curriculum Vitae

Sündinud 14. oktoobril 1974. aastal Tartus.

Haridus ja sõjaline kvalifikatsioon, täienduskoolitus

2017 Kõrgem sõjaväelise juhtimisõppe kursus (sõjaväeline IV tase)
2016 NATO strateegilise kommunikatsiooni kursus
2015 NATO üksuste lahinguvalmiduse hindamise kursus
2011 Sotsiaalteaduste magister, Tartu Ülikool
2011 NATO laiapindse operatsiooniplaneerimise kursus
2010 Väljundipõhine õppekava kõrghariduses, Tartu Ülikool
2007 Kõrgemad riigikaitsekursused
2005 Vanemstaabiohvitseride kursus (sõjaväeline III tase)
2000 Relvakonflikti õigus, Rahvusvahelise Punase Risti Komitee
2000 Sõjaaja pataljoni staabiohvitseri kursus
2000 Õpetajate kursus (Taani sõjaväepedagoogika)
1999 Väljaõppe plaanimine ja hindamine (Taani mudel)
1999 USA suurtükiväe tuletoetusohvitseri põhikursus
1998 Väikeüksuste taktika kursus
1997 ÜRO sõjalise vaatleja kursus
1996 Rakenduslik kõrgharidus, Eesti Riigikaitse Akadeemia

Teenistuskäik

2016-… Kaitseväe Akadeemia ülem
2015-2016 Kaitseväe peastaabi nõunik doktriinide alal
2014-2015 2. jalaväebrigaadi ülem
2014 Lõuna kaitseringkonna ülem
2012-2014 Kirde kaitseringkonna ülem
2007-2012 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste taktika õppetooli ülem
2005-2007 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste taktika õppetooli lektor
2004-2005 Tapa VÕK suurtükiväegrupi ülem
2001-2004 Suurtükiväegrupi staabiülem
2000-2001 Rahuoperatsioonide Keskuse Balti Luurekordoni (BALTSQN-3) Eesti kontingendi vanem
2000 Suurtükiväegrupi patareiülem
1999 Kuperjanovi ÜJP operatiiv- ja väljaõppesektsiooni suurtükiväeohvitser
1996-1999 Kuperjanovi ÜJP rühmaülem
1992- 1996 Eesti Riigikaitse Akadeemia

Auastmed

2017 kolonel
2011 kolonelleitnant
2007 major
2003 kapten
2000 leitnant
1996 nooremleitnant

Aumärgid

 • Kotkaristi III klassi teenetemärk, 2019
 • Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste rinnamärk, 2012
 • Kaitseliidu teenetemedali eriklass, 2010
 • Kaitseväe teeneterist riigikaitseliste teenete eest (endine eriteenete rist), 2009
 • Kaitseväe eeskujuliku teenistuse rist, 2008
 • Kaitseliidu Kooli teeneterist, 2007
 • Kaitseväe teenetemärk kaitsealaste teenete eest, 2004
 • Suurtükiväepataljoni teenetemärk, 2003
 • Mälestusmedal “10 aastat taastatud kaitseväge”, 2002
 • NATO medal, rahuvalve endise Jugoslaavia aladel, 2001
 • Rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides osalenu medal, 2001
 • Kuperjanovi jalaväepataljoni rinnamärk (endine teenete rist), 1997