fbpx

KVÜÕA 20

 

Hea lugeja!

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste 20 tegevusaasta jooksul on haritud sihikindlalt sõjaväelise hariduse põldu, et see kannaks vilja ja kestaks järgnevategi aastakümnete jooksul. Neid loomeseemneid on külvanud sajad inimesed ning tehtud töö ja saavutused on väärt talletamist ning kajastamist nii meile endale, meie vilistlastele ja praegustele õpilastele kui ka järgnevatele põlvedele.

Meie õppeasutus on Eesti riigis unikaalne, kuna rakendame kõrg- ja kutseharidusstandardeid tegevväelaste peal, kelle tegevust reguleerivad samal ajal Kaitseväe seadused ja määrustikud. Viimastest tulenevad spetsiifilised kohustused ja piiranguid, mis puudutavad nii õppureid kui õpetajaid. Samas on meil ka töölepingulised õppejõud ning seega on tsiviil-militaarvaldkonna harmooniline ühendamine õppeasutuse edu aluseks. Unikaalsus eristab meid, ent see pole iseenesest hüve, vaid võimalus, mida peab targasti kasutama. Kuigi oleme ainus riigikaitseline (rakendus)kõrgkool, on konkurentsitus näiline, sest tänapäeva tudengil on kõrged nõudmised ja lai haare. Vaba ühiskond on avanud maailma ning meil tuleb pingutada võrdluses parimate ülikoolidega. Kvaliteetset haridust andev õppeasutus on nagu magnet, mis tõmbab häid töötajaid ja andekaid, õpihimulisi õppureid. Erilist tähelepanu peame pöörama arendustegevusele, et ehitada tugev, mitmekesine ja nüüdisaegne õpikeskkond, mis suudaks pakkuda väärilist eneseteostust ka õppejõududele.

Kooli identiteet on oluliseks alustalaks sidusa organisatsiooni ülesehitamisel. Õppeasutuse lipukiri – „Mõistuse ja mõõgaga isamaa eest!“ – on vääriline meie põhiülesande kandmiseks. Lipukiri näitab meie valmidust sõjaliseks riigikaitseks, samas seab esikohale mõistuse. Ka õppeasutuse väärtused – haritus, loovus, tõhusus – rõhutavad arukust. Tark ületab enesekesksuse ning kaeb ringi ikka uudishimulikult ja õpivalmilt. Niisamuti peab sõjaväeline juht hoidma aknad tsiviilmaailma avatud. Vägivalla haldurina on ta justkui ühendussild sõja ja rahu vahel, suunates küll relva, aga sihtides rahu. Sõjavälja toimingute kõrval peab mõistma riigi toimimist ning ühiskonna arengut laiemalt.

Meie õppeasutuse arengusse on jätnud märkimisväärse jälje paljud suurepärased inimesed ja seda mõjutanud mitmed sündmused. Juubeliraamatusse tehtud valik ei kajasta kõike, aga usun, et meenutusi avaldatakse hiljemgi. Siinkohal väärib märkimist, et riigikaitselise kõrghariduse andmine (alates iseseisvumise taastamisest) ulatub kaugemale, kui esile tõstetud kaks dekaadi. Nimelt avas 1992. aastal uksed toonane Eesti Sisekaitse Akadeemia, panustades ohvitserkonna kasvu mitmeid aastaid. Akadeemia mõnedki vilistlased on tõusnud Kaitseväe kõrgetele ametikohtadele ja tippjuhtideks. Ohvitseride koolitussüsteem ulatub iseseisvumise taastamisest oluliselt kaugemale: 2019. aastal tähistame selle sajandat aastapäeva.

Ajalugu peab meeles pidama sellest õppimiseks, kuid sinna ei tohi kinni jääda. Muutused on loomulik elu osa, sest eesmärgi, tingimuste, ressursside ja prioriteetide suhe on alalises liikumises. Arenguks tuleb olemasolevat teinekord täiendada, aga mõnikord hoopis midagi ära võtta, et vähendada müra ning keskenduda põhipingutusele. Me peame püüdlema kvaliteedi poole ning aastate jooksul oleme seadnud enesele järgimiseks põhimõtte 3 + 1: õppe- ja kasvatustegevus on väljundipõhine, teadus- ja arendustegevus väevõimepõhine ning juhtimine protsessipõhine. Kõik peab lähtuma aga teaduspõhisusest.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustel on Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri akrediteering, meie teadusajakiri on muutunud rohkem sõjateaduslikuks ning keskastmekursuse lõpudiplomil on nüüdsest (alates 2018. aastast) märge, et magistrikraad on antud sõjateaduses ja -tehnoloogias. Muuseas, meie õppekavade mooduleid kujundanud ohvitserifunktsioonide pädevusmudel (juht, pedagoog, tehnik, haldur, diplomaat ja teadur) on väga otseselt ja tugevalt mõjutanud ka Euroopa Julgeoleku- ja Kaitsekolledži kehtivat mudelit. Õppeasutus on aktiivselt kaasa löönud eestikeelse kutsealase terminoloogia arenduses, hoides praeguseks juhtohje ise, ning kutsunud ellu haaravad algatused oma töötajate mõttekodadeks ja ühtsuse suurendamiseks. Oleme algatanud ka eripalgelised rahvusvahelised konverentsid, mis on aastakalendris oodatud sündmusteks. On kindel, et Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on seadnud end tugevale positsioonile Eesti haridusmaastikul ning oodatud partner mõttetalgutel ka mujal maailmas. Võib tõdeda, et me oleme küll väike, aga tubli.

Olgem oma saavutuste üle uhked ja tundkem tehtust rõõmu. Õnnitlen kõiki juubeliaasta puhul ja soovin häid meenutusi!

Kolonel Enno Mõts

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem