Erasmus+ programm

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused läbisid 2013. aasta lõpus edukalt Erasmuse kõrghariduse harta taotlusvooru ja said õiguse osaleda Erasmus+ programmis 2014. kuni 2020. aastani.

KVÜÕA Erasmuse kõrghariduse harta

Erasmus+ on 2014/2015. õppeaastast alustav uus Euroopa Liidu programm, mille eesmärgiks on arendada rahvusvahelist koostööd kõrg-, kutse-, täiskasvanu- ja üldhariduse valdkonnas.

Erasmus+ raames toetatavad tegevused on:

  • õpiränne (õppurid, töötajad jt);
  • koostööprojektid (sh haridusasutuste ja ettevõtete vahel);
  • poliitikareformide arendamine.

Täisülevaate programmist saab Euroopa Komisjoni kodulehelt.