fbpx

Üldinfo ja kontaktid

akrediteeritud_3

Kaitseväe Akadeemia (KVA) on Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumi valitsemisalas ja Kaitseväe juhataja vahetus alluvuses olev Eesti ainus riigikaitseline rakenduskõrgkool. Kaitseväe korralduse seaduse järgi on KVA Kaitseväe struktuuriüksus ning samal ajal kõrgkool rakenduskõrgkooli seaduse tähenduses. KVA on sõjandusega seotud teadus- ja arendustegevuse edendaja Eesti Vabariigis ning teeb koostööd erinevate partneritega nii Eestist kui välisriikidest.

KVA juhtimise, töökorralduse, õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavust rahvusvahelistele nõuetele kinnitab see, et Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) on KVA akrediteerinud aastani 2021. EKKA hindamisotsused ja aruanded.

Kaitseväe Akadeemia ülem
kolonel Enno Mõts
717 6101 akadeemia[at]mil.ee
Kaitseväe Akadeemia veebel
staabiveebel Andri Harkmann
717 6202 andri.harkmann[at]mil.ee

Info sisseastujale (rakenduskõrgharidus ja magistrantuur)

Info sisseastujale (kutseharidus ja allohvitseride täiendusõpe)

Täiendõppe info ohvitseridele 

717 6303

717 6376

717 6362

oppeinfo[at]mil.ee

oppeinfo[at]mil.ee

marika.koplimagi@mil.ee

Kantselei ja üldinfo 717 6110 akadeemia[at]mil.ee
Õppeosakonna juhataja
Pr Nele Rand
717 6301 nele.rand[at]mil.ee
Planeerimisjaoskonna ülem
kolonelleitnant Janek Rannamägi
717 6302 janek.rannamagi[at]mil.ee
Taktika õppetooli ülem
kolonelleitnant Tarmo Metsa
tarmo.metsa[at]mil.ee
Juhtimise ja pedagoogika õppetooli ülem
kolonelleitnant Antek Kasemaa
717 6331 antek.kasemaa[at]mil.ee
Strateegia ja innovatsiooni õppetooli ülem
kolonel Risto Lumi
717 6354 risto.lumi[at]mil.ee
Võõrkeelte õppetool
Pr Maia Boltovsky
maia.boltovsky[at]mil.ee
Rakendusuuringute osakonna ülem
kolonelleitnant Raul Järviste
717 6401 raul.jarviste[at]mil.ee
Sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse ülema asetäitja
major Helena Roon
717 6472 kvyoa.meditsiin[at]mil.ee
Õppurkorpuse ülem
major Viljar Niinepuu
717 6211 viljar.niinepuu[at]mil.ee
Kadetikogu (üliõpilasesinduse) esimees
kadettveebel Lauri Laapas
ksk.kadetikogu[at]mil.ee
Kommunikatsiooni- ja turundusgrupi ülem
kapten Kristjan Kostabi

Turundusspetsialist
Annett Kreitsman

717 6191
5203180

717 6192
510 0231

kristjan.kostabi[at]mil.ee

annett.kreitsman[at]mil.ee

Peahoone postiaadress: Kaitseväe Akadeemia, Riia 12, 51010 TARTU

Kutseõppe kompleksi postiaadress: Kose tee 3a, 65603, Võru

Asukohakood: 0795
Reg. Nr: 70 00 86 41
Arvelduskonto: 10220004799019

Registrisse kandmise kuupäev: 23.03.1999
Asutuse moodustamise kuupäev: 17.03.1998
Moodustamisakti nimetus, number, kuupäev: Vabariigi Valitsuse 17.03.1998.a määrus nr 52 „Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste moodustamine”
Nimemuutusakt: Kaitseministri määrus RT I, 05.04.2019, 1 “Kaitseväe Akadeemia põhimäärus” Vastu võetud 02.04.2019 nr 5
Liik: valitsusasutuse hallatav riigiasutus
Kõrgemalseisev valitsusasutus: Kaitseministeerium
Kõrgemalseisva valitsusasutuse registrikood: 70 00 45 02