fbpx

Strateegilise Jätkusuutlikkuse Kompetentsikeskuse aastakonverents 2017

Konverentsikeskus Dorpat, Struwe II saal 27.01.2017

Selle aasta konverentsil tutvustame 2016. aastal esmakordselt ajateenistusse astunute seas läbiviidud Kompleksuuringu esimeste etappide tulemusi, arutleme selle üle kas ja kuivõrd erinevad on vabatahtlikult ja kutse alusel ajateenistusse astunute ootused teenistusele, motivatsioon, hoiakud ja suhtumine kaitseväkke. Kuivõrd sõduri baaskursuse läbimine muudab ajateenijate arvamusi ja suhtumist? Milline on ajateenijate terviseprofiil ja kuidas on see muutunud? Lisaks Kompleksuuringu tulemuste tutvustamisele, tuleb esitlemisele tulevaste kutsealuste uimasti ja alkoholitarbimise levimus ja toitumise eripära noorte hulgas. Lahkame reservväelaste uurimise temaatikat, naiste osalust kaitseväes ning veteranide sisenemist üldisele tööturule.

Konverentsi järelvaatamine

Konverentsi artiklikogumik

Ajakava

10.00 –10.30 Tervituskohv, registreerimine
10.30 – 10.45 Konverentsi avamine Kairi Kasearu (SJKK), Sten Allik (KVÜÕA)
10.45 – 11.00 Sten Allik (KVÜÕA) Ajateenijate kompleksuuring – eesmärk, metoodika, oodatav mõju

Noorte, kutsealuste ja ajateenijate tervist mõjutavad tegurid

11.00 – 11.20 Leila Oja (SJKK/TAI) Ajateenijate kompleksuuringu tulemused tervise ja sooritusvõime andmete näitel
11.20-11.40 Sigrid Vorobjov (TAI) Uimastite tarvitamine 15−16-aastaste kooliõpilaste hulgas, ESPAD 2015 uuringu andmetel
11.40 – 12.00 Eha Nurk (SJKK/TAI) Eesti noorte meeste liikumine ja toitumine Rahvastiku toitumise 2014.a. uuring  põhjal

12.00-12.10 Paus
Ajateenija ootused ja hoiakud teenistusse astudes

12.10 – 12.25 Anet Müürsoo (SJKK/TÜ) Kes tuleb vabatahtlikult ajateenistusse: sotsiaaldemograafilised tegurid vs hoiakud?
12.25 – 12.40 Eteri Demus (SJKK/TÜ) Erineva haridusega ajateenijad – kas haridus omab tähtsust?
12.40– 13.00 Tõnis Männiste (KVÜÕA/TÜ) Eelkutse ajateenijate pindmisi ja sügavaid õpihoiakuid kujundavad tegurid 2016 aasta juulikutse testküsitluse näitel

13.00 – 13.50 Lõuna
Ajateenijate ootuste ja hoiakute muutumine teenistuse jooksul

13.50 – 14.10 Kairi Kasearu (SJKK) Kompleksuuring – longituudne lähenemine inimressursi uurimisele Kaitseväes
14.10 – 14.30 Inga Karton (KVÜÕA) Ajateenijate motivatsiooni muutumine ajateenistuses
14.30 – 14.50 Kairi Talves (KVÜÕA/TÜ) Mis on ajateenijal mureks? Hirmud ja probleemid seoses ajateenistusega ja nende muutumine teenistuse jooksul

14.50 – 15.00 Paus
Inimressurssi heaolu kaitsevaldkonnas

15.00 – 15.20 Andres Siplane (Kaitseministeerium) Veteranide toimetulekust tööturul
15.20 – 15.40 Helena Gapeyeva (TÜ) Põlvevalu ja D-vitamiini defitsiit: kolmeaastase uuringu tulemused kaitseväe ajateenijatel

15.40 – 16.00

16.00 – 16.20

Silva Kiili (RKK) Naised Eesti kaitsestruktuurides: motivatsioon ja väljakutsed

Taavi Laanepere (SJKK/KVÜÕA) Reservväelaste õppustel osalemise mõjuteguritest – fookusgrupi intervjuu kaplanitega

16.20 – 16.40 Kohvipaus
16.40 – 17.20 Paneeldiskussioon „Kompleksuuringu võimalused ja väljakutsed“

Lisainfo: Tiia-Triin Truusa, SJKK nooremteadur, tiia-triin.truusa@ut.ee, 56671464
Strateegilise Jätkusuutlikuse Kompetentsikeskus

Ajakirjanikel palume oma osalemisest ja intervjuusoovist teada anda hiljemalt 26.01.2017 :
Annett Kreitsman, meediaspetsialist, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused +372 510 0231, annett.kreitsman@mil.ee