fbpx

Rahvusvaheline õhujõudude konverents 31.05.2016

„Õhuvõimu teooria ja praktika: mõjud väiksematele õhuvägedele“ – „Air Power Theory and Practice: Implications for Small Air Forces“

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused korraldavad 31. mail õhujõudusid käsitleva konverentsi, mille käigus antakse ülevaade õhujõudude kasutamise teoreetilistest ja praktilistest alustest ning arengutest, lähtudes väikeriigi võimalustest ja piirangutest. Eesti Kaitseväes on dominantseks väeliigiks maavägi, kuid koostöö liitlasvägede õhujõududega on mitmekülgne ning igapäevane. Teaduspõhine väeliikide erisuste ja koostööpõhimõtete käsitlemine on väikeriigi relvajõududele oluline ning üheks õppeasutuste missiooniks. Teaduskonverents toetab põhi- ja keskastmekursuse õppekavajärgset õppetööd ning eesmärgiks on ka õppeasutuse rahvusvahelise koostöö arendamine ühise teadustegevuse ja muude koostöövormide näol välisriikide uurimis- ja teadusasutustega.

Konverentsi esimene paneel keskendub õhuvõimu teooriale, doktriinile ja strateegiale; minevikus, olevikus ja tulevikus. Õhuvõimu teooria on alustalaks õhuväelaste nägemusele konfliktide lahendamisel, kuid teooria ise on vaid osa suurest pildist.

Teine paneel käsitleb John Boydi teoreetilisi põhimõtteid ning vaatleb lähemalt VOOT-tsükli (OODA-loop) mitmekülgsust. Lisaks arutletakse õhujõudude tehnoloogia võimaluste ning piirangute üle. Kõik ettekanded käsitlevad temaatikat ka väiksemate õhuvägede perpektiivist ning väeliikide koostöö lahtimõtestamist seob VOOT-tsükkel. Kommodoor Frans P. B. Osinga raamat „Teadus, strateegia ja sõda. John Boydi strateegiateooria“ on aastal 2013 ilmunud ka eesti keeles ning konverentsil saab autor selgitada nii Boydi teooriate mitmekülgsust kui ka väikeriigi võimalusi konfliktide mõistmisel ja lahendamisel.

Konverentsil esineb sissejuhatava sõnavõtuga Eesti Õhuväe ülem kolonel Jaak Tarien ning rahvusvaheliselt tunnustatud õhuvõimu käsitlejad ning mitmete raamatute ja artiklite autorid Šveitsi Tehnoloogia Instituudi teadur (erukolonel) Peter R. Faber, Norra Kuningliku Õhuväe kolonel ja Rootsi Riigikaitse Ülikooli külalisprofessor John Andreas Olsen, Hollandi Kuningliku Õhuväe kommodoor ja Hollandi Riigikaitse Akadeemia professor Frans P. B. Osinga ja Airbus Kaitse- ja Kosmosetööstuse asepresident ning Kölni Ülikooli auprofessor Holger H. Mey.

Konverentsi töökeelteks on inglise keel. Konverentsil osalemine on tasuta. Osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 16. maiks e-kirja teel: kait.kreimann[at]mil.ee

Lisaks toimub pärast konverents avatud seminar õhuväe põhikursuse kadettidele, kuhu on samuti oodatud kuulama ning konverentsi teemadel mõtteid vahetama kõik konverentsil osalejad.

Konverentsi ajakava

Konverentsi programm (esinejate ja teemade tutvustused)