fbpx

Õppemetoodiline konverents

Konverents „Õppija arengu toetamine“ toimub 15. jaanuaril 2018 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes.

Konverentsil esinevad KVÜÕA õppurid ja õppejõud, kes viivad läbi ka töötubasid. Konverentsi peamiseks sihtrühmaks on KVÜÕA õppurid ja õppejõud, lisaks osalevad partnerid Sisekaitseakadeemiast ja Eesti Lennuakadeemiast. Konverents on osalejatele tasuta. Konverentsi ettekannete teesid avaldatakse konverentsi kogumikus (ETISe klassifikaatoriga 5.3). Lisaks koostatakse Sõjateadlase erinumber (ETIS 1.2), kus esinejad saavad soovi korral avaldada teadusartikli.

Konverentsi märksõnad:
juhiomadused, tuutorlus, mentorlus, võtmepädevused, koostöö, vastutus, õppija kui juht, enesejuhtivus.

Konverentsi päevakava (kliki kava peale, et see suuremaks saada)

Vaata konverentsi esitlusi ja posterettekandeid siit: http://www.ksk.edu.ee/teadus-ja-arendustegevus/toimunud-konverentsid-ja-seminarid/oppemetoodiline-konverents-oppija-arengu-toetamine-2018/