fbpx

Õppemetoodiline konverents “Õppija arengu toetamine” 2018

Konverentsi kogumikku on võimalik alla laadida ja lugeda siit (avaneb peale klikkides): KONVERENTSI KOGUMIK 

Konverentsi esitlused:

Reaalained õppurite arengu toetajatena
Peeter Kukk, Kaarel Piip, Tanel Tärgla
21. sajandi õpikeskkond
major Kalle Kõlli, Ott Ojaveer, leitnant Tõnu Niilo
Experience-based learning
Lee Andresen, David Boud, Ruth Cohen
Kas sul on lootust areneda (heaks) juhiks?
Katri Kütt
Kes vastutab õppija loovuse, harituse ja tõhususe eest?
brigaadikindral Martin Herem
Autentne eestvedamine kui võimalus juhi arendamiseks/arenguks
kapten Juhan Aus
Kirjalik ja suuline eneseväljendamine kui võtmepädevus, mis toetab õppijate aktiivsuse ja vastutustunde arengut ja suurendamist õpiprotsessis (Sisekaitseakadeemia näitel)
Eda Sieberk
Täiskasvanuõppe arengu mõju sõjaväelisele väljaõppele USA näitel
leitnant Egon Tangsoo, leitnant Ülar Laaneoja
Õppijate toetamine rakenduskõrgkoolis – vajadus ja võimalused?
Burt Harrison Purre, Karina Kork
Kultuurilised teadmised ja õppija areng
Silvi Tenjes
Miks on intuitsioon sõjaväelisele juhile oluline ja millised on võimalused selle arendamiseks rahuajal?
kapten Robert Rajaste, kapten Hegert Horn
Lahingukooli toetav instruktori roll
major Martin Avameri
KVÜÕA õppejõu arengu toetamise kaheksa sammast
Svetlana Ganina
Kriitilise mõtlemise arengud militaarvaldkonnas
kapten Oliver Toomela
Uju või upu ehk õppimine mugavustsoonis
kolonelleitnant Margot Künnapuu
Tuutorlus Eesti Lennuakadeemias
Melody-Mai Metsamaa, Lauri Alekõrs, Raido Vint, Signe Vanker ja Anu Roio
KVÜÕA õppused õppija arengu toetamisel
kolonelleitnant Tarmo Metsa
Veebikonverents võõrkeeleõppes – võimalused ja väljakutsed
Maia Boltovsky, Aigi Piirimees
Muutunud õpikäsitus
Nele Rand
Õppija arengu toetamine läbi KVÜÕA ja SKA ühise väljaõppe
Agnes Salujärv-Kreem ja kapten Marko Pungar
Kohanemisvõime kui juhiomadus
kapten Erko Sepri
Moraalse otsustamise õpetamine
kapten Rivo Zirk
Veebipõhised töövahendid sõnaloendite koostamiseks ja sõnavara õppimiseks
Annika Timpka