fbpx

SEE AITAB ELUS LÄBI LÜÜA! 2019

IV õppemetoodiline konverents, mille teemaks on
“SEE AITAB ELUS LÄBI LÜÜA! ehk ülekantavate pädevuste mõtestatud arendamine” toimus 31.01.2019 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes (Riia 12, Tartu).

Toimunud konverentsi teeside kogumik.

 

Videod konverentsist:

Nele Rand: Õppemetoodilise konverentsi tervitussõnad 

Siret Rutiku: Ülekantavate pädevuste mõtestatud arendamine

Enn Ööpik: Arendame ülekantavaid pädevusi lugude kaudu

 

Konverentsil esinesid KVÜÕA õppurid ja õppejõud, kes viisid läbi ka töötubasid. Konverentsil osalevad partnerid Sisekaitseakadeemiast, Eesti Lennuakadeemiast, Kaitseväest ja Kaitseliidust.

Konverentsi märksõnad: võtmepädevused, üldpädevused, ülekantavad pädevused, elukestev õpe, õpihoiak, õppemetoodika, teaduspõhisus, oskuste arendamine, nüüdisaegne õpikäsitus, lõiming.

Õppemetoodilised konverentsid, kus üheskoos arutatakse õppekvaliteedi üle, toimuvad KVÜÕAs alates 2014. aastast. Seniste konverentside teemad olid: „Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis“, „Ennast juhtiv õppija“ ja „Õppija arengu toetamine“.

Konverentsi eesmärgiks on edendada diskussiooni ülekantavate pädevuste arengu toetamisel ja jagada kogemusi selles vallas. Lisanduvaks eesmärgiks on õppeasutuste koostöö arendamine erinevate struktuurüksuste ja rakenduskõrgkoolide vahel.

Konverentsi päevakava

Kontakt ja lisainformatsioon: Svetlana Ganina, svetlana.ganina@mil.ee, tel. +372 717 6106