fbpx

Konverents “Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis” 2014

Aktsepteeritud ettekanded

Konverentsi lühikokkuvõtete kogumik

Konverentsil osalejate tagasiside kokkuvõte

1. Õppetöö elavdamine insenerigraafikas.
Rein Mägi (Tallinna Tehnikaülikool)
2. Soovi ja tegelikkuse vastuolud vene keele õpetamisel.
Mare Ross (Tallinna Ülikool)
3. Üliõpilaste õpimotivatsiooni tõstmise võimalused tehniliste õppeainete õpetamisel.
Jaak Umborg (Eesti Lennuakadeemia)
4. Õppimine või ära tegemine.
Martin Jaanus, Vello Kukk (Tallinna Tehnikaülikool)
5. Ennast juhtiv üliõpilane: TTK ehitusteaduskonna kogemus.
Anneli Ramjalg (Tallinna Tehnikakõrgkool)
6. Tagasisideleht: auditoorse tegevuse refleksiivne, kujundav ja vastastikuline kirjalik tagasiside.
Alar Kilp (Tartu Ülikool)
7. Õppimine draamas – kellele, miks ja kuidas?
Katrin Nielsen (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia)
8. Kellele läheb korda üliõpilaste tagasiside?
Anu Sarv, Mari Karm (Tartu Ülikool)
9. Erinevate valdkondade üliõpilaste kognitiivsete stiilide võrdlus.
Aurika Komsaare (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia)
10. Huumor kui fenomen pedagoogilise tööriistana õppetöös.
Margus Abel (Tallinna Ülikool)
11. Juhiomaduste arendamine ja hindamine KVÜÕA kogemuse näitel.
Antti Viljaste (KVÜÕA)
12. Elav õppekava.
Nele Rand (KVÜÕA)
13. Y-põlvkond on tulemas! Või juba olemas?
Aigi Piirimees, Svetlana Ganina (KVÜÕA)
14. Isehindav kodutöö kui võimalus loengute vahelise aja tõhustamiseks (e-keskkonna musictheory.net näitel).
Marit Mõistlik-Tamm (Tallinna Ülikool)
15. Peamised üliõpilaste uurimustöödes eelkaitsmise etapis esinevad probleemid/vead.
Eneken Titov, Tauno Õunapuu. (Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor)
16. Kompetentsipõhine õpe: neli aastat kogemust.
Vello Kukk (Tallinna Tehnikaülikool)
17. Vabaaine Maleõpe korraldamine Tallinna Tehnikakõrgkoolis.
Rein Ruus, Vahur Samberk (Tallinna Tehnikakõrgkool)
18. Tagasiside rakendamine kaasahaarava õppe arendamisel Eesti Lennuakadeemias.
Ants Aaver, Signe Vanker, Anu Roio (Eesti Lennuakadeemia)
19. E-õppe kasutamisest õppeaines „matemaatiline analüüs“.
Aine “Diferentsiaalvõrrandid” õppimisest.
Hillar Vallner (Eesti Maaülikool)
20. Kaasav süllabuse kujundamine: kogemuse reflektsioon.
Pille Pruulmann-Vengerfeldt (Tartu Ülikool)
21. Õppija kujundab õppekava ja õppetöö läbiviimise kvaliteeti.
Riina Runnel, Rita Nõmmela, Mare Saag (Tartu Ülikool)
22. Loovus sõjaväelise juht-õppejõu töös
Maidu Allikas (KVÜÕA)