fbpx

Kaitseväe Teaduspäev 2014

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste 14. märtsil korraldatud Kaitseväe teaduspäev keskendus teemadele, mida rahvuslik sõjateadus peaks uurima ning kuidas saadud uurimistulemusi rakendada sõjalise võimsuse suurendamiseks.

Õppeasutuste ülem kolonel Martin Herem rõhutas oma sõnavõtus sõjateaduse potentsiaali magistriõppes. “Ka üliõpilastööde kirjutamine ja juhendamine peaks olema senisest süsteemsem, toetades ühest küljest valdkonna ekspertide ettevalmistust, kuid täiendama ka juhendajate teadmisi konkreetsel uurimissuunal,” ütles Herem.

„Eesti sõjalise riigikaitse planeerimisel ning arendamisel on jõutud praeguseks hetkeks olukorda, kus ühelt poolt hakatakse selgemalt nägema vajadust kaitsealase teadus- ja arendustegevuse süsteemse toe järele ja teiselt poolt võimaldab võimepõhine sõjalise jõu arendamine lihtsamalt määratleda probleeme, kus on vaja teaduspõhiseid lahendusi otsida,“ ütles teaduspäeva korraldaja, kolonelleitnant Sten Allik. „Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused Eesti rahvusliku sõjateaduse keskusena soovib kokku viia kaitseväelased, kes sõnastaksid mida neil on vaja ja teadlased, kes ütleksid mida on võimalik teha,“ täpsustas Allik.

Teaduspäeva eesmärgiks oli tuua kokku Eesti sõjateaduse arendamisest huvitatud inimesed, et võimaldada neil omavahel infot vahetada ja kontakte luua. Konverentsil esinesid ettekannetega kaitseväe ohvitserid ja tsiviilteadlased, kes rääkisid teadus- ja arendustegevuse rollist kaitseväe arendamises ja Eesti teadusasutuste kogemuste võimalikust kaasamisest sõjateaduses. Osalejate seas oli lisaks kaitseväelastele Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja teiste kõrgkoolide teadlasi ning üliõpilasi.

Internetis oli teaduspäeva võimalik jälgida kaitseväe kodulehe, õppeasutuste kodulehe ning Postimehe vahendusel. Teaduspäeva ettekanded ja arutelud on järelvaadatavad aadressil http://bit.ly/1m3pl8O

Teaduspäeva korraldas KVÜÕA rakendusuuringute keskus, millest kujuneb tulevikus rahvusliku sõjateaduse nurgakivi.

Teaduspäeva galerii

Teaduspäeva ajakava ja teemad

Teaduspäeva ettekanded

Enno Mõts – TAT tulemuste rakendamine väeüksuse tasandil

Kersti Kõiv – Mida tähendab teadusprojekt Kaitseväes – näide käimasoelva projekti põhjal

Leon Meier – TAT fookus RKAK 2022 võimearenduses

Mart Noormaa – Kuidas sõnastada sõjalisi probleeme tsiviilteadlastele

Martin Herem – Sõjateadus Kaitseväe Ühendautd Õppeasutustes ja Kaitseväes – kuidas me sellest paremini sõdima hakkame?

Sten Allik – Kuidas jõuda probleemist lahenduseni?

Veiko-Vello Palm – Sõjalise võime loomine (ja sõjateadus)

Vitali Lokk – Kuidas sõjaajaloo uurimine aitab paremini sõdida ning mida ootab sõjaväelane sõjaajalooliselt uurimiselt?