fbpx

Juhtimiskonverents 2015

Kaitseväe ühendatud õppeasutused korraldasid 26. novembril viienda rahvusvahelise juhtimiskonverentsi, mis käsitles sõjaväelise organisatsiooni põhiväärtuseid, väärtuspõhist juhtimist ja väärtuseid igapäevases teenistuses.

Konverents toimus 26. novembril kell 9.45 – 17.00 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes aadressil Riia 12, Tartu.

Juhtimiskonverentsi saab järele vaadata aadressil http://player.mind.ee/kvyoa/vod/?file=JuhtKonv2015. Esinejatele saab esitada küsimusi aadressil teaduskonverents[at]mil.ee.

Lisainfo esinejatest ja ettekannete teemadest leiab konverentsi päevakavast.

Konverentsi eesmärgid ja käsitletavad teemad:

 • Tutvustada põhiväärtuste olemust ja arutleda nende rollist (sõjaväelises) organisatsioonis.
 • Tutvustada parima praktika näiteid väärtuspõhisest juhtimisest (sõjaväelises) organisatsioonis.
 • Arutleda, kuidas läbi (sõjaväelise) organisatsiooni igapäevategevuse saavutada sõnastatud väärtuste omaksvõtmine ning rakendamine organisatsiooni liikmete poolt (väärtuste ja praktika ühildamine).
 • Diskuteerida koos külalisesinejatega (Ameerika Ühendriigid, Suurbritannia ja Saksamaa) teemal, kui oluline on ohvitseride ja allohvitseride juhtimiskäitumise seisukohast vaadatuna teiste jõustruktuuride ning riikide relvajõududes rakendatavate väärtuste tundmine ja kuidas neid teadmisi rakendada rahvusvahelises koostöös.

Konverentsi lõpptulemusena:

Konverentsil osalejad saavad ülevaate (sõjaväelise) organisatsiooni põhiväärtuste, väärtuspõhise juhtimise ja väärtuse praktikaga ühildamise põhimõtetest ning omavahelistest seostest.

Konverentsil paneeldiskussioonil võimalikud käsitletavad küsimused ja arutelud:

Organisatsiooni väärtused:

 • Mis on (sõjaväelise) organisatsiooni väärtuste olemus ja roll?
 • Kuidas korraldada väärtuste teadvustamist (sõjaväelises) organisatsioonis?
 • Kuidas inimesed väärtuseid tajuvad – on leitud, et organisatsiooni töötajad mõistavad samu väärtuseid väga erinevalt?

Väärtuspõhine juhtimine:

 • Mis on väärtuspõhine juhtimine (sõjaväelises) organisatsioonis ja kuidas see on arenenud?
 • Kuidas aidata juhtidel tõsta teadlikkust väärtuspõhise juhtimise võimalikest kitsaskohtadest ja aidata seeläbi kaasa väärtuste paremale rakendamisele?
 • Kuidas korraldada väärtuspõhine juhtimine selliselt, et jagatud väärtused oleksid võimalikud ja omaksid organisatsiooni tulemuslikkusele positiivset mõju?

Väärtused igapäevases teenistuses:

 • Kuidas sõnastatud väärtused peaksid kajastuma sõjaväelise organisatsiooni igapäevases tegevuses?
 • Millised probleemid kerkivad esile, kui väärtuseid ja praktikat püütakse ühildada?
 • Millised probleemid võivad kerkida esile rahvusvahelises koostöös ohvitseride ja allohvitseride juhtimiskäitumise seisukohast vaadatuna, kui koostöös ei arvestata teiste riikide relvajõududes rakendatavate väärtustega?