fbpx

Ettekanded ja konverentsi kogumik

Konverentsi kogumik

Konverentsi ettekanded:

 • Akadeemiline õpetamine Alar Kilp
 • Auditooriumi tagasiside süsteemi rakendamine õppetöös ehk klikkerite kasutamisest Reelika Suviste
 • Digivahendite kasutamine õppeprotsessis Anne Rosenberg
 • Dünaamilised kursused (ained) Vello Kukk
 • Ennast juhtiv lõputöö kirjutaja – mida selleks vaja oleks? Svetlana Ganina
 • Ennast juhtiva õppija toetamine Anneli Ramjalg
 • Ennast juhtiv insener Mario Mäeots, Jaak Umborg
 • Kaitseväe ühendatud õppeasutuste põhikursuste kadettide kogemused, uskumused ja ettepanekud seoses nutivahendite kasutamisega õppetegevuseks Triinu Soomere, Liina Lepp, Marvi Remmik, Äli Leijen
 • Kolleeg – tule minu loengusse! Kollegiaalne tagasiside kui õppejõu õppimise viis Ene Voolaid, Mari Karm, Anu Sarv, Taavi Vaikjärv
 • Kombineeritud õppe efektiivsus hambaarstiüliõpilaste õppetöös Riina Runnel
 • “Kõik koos?” Võimalused loomingulise rühmatöö hindamiseks Tallinna Ülikooli BFMi näitel Marit Mõistlik-Tamm,  Gerhard Lock
 • Lihtsaid visualiseerimise võtteid õppija kaasamiseks Uku Visnapuu
 • News Articles in the Language Classroom: A Learner-Centered Approach Amy Tserenkova
 • Ohvitseride ja allohvitseride suhtlusmodaalsuste uurimise pedagoogiline kasumlikkus Silvi Tenjes
 • Poolikud konspektid tähendusrikka õppe ja süva õpihoiaku kujunemise toetamiseks Uku Visnapuu
 • Praktilised harjutused kui võimalus õppeainete üleselt arendada õppurite funktsionaalseid teadmisi ja oskuseid Aarne Ermus
 • Projektõpe aine „Ülikerge purilennuki ehitamine“ näitel Peep Lauk, Jaanus Jakimenko,  Signe Vanker
 • Seminari meetod versus mudeldusmängu meetod Browni ja Levinsoni viisakusteooria õpetamisel Aurika Komsaare
 • Sisekaitseakadeemia kadett vaatab tulevikku – mida mina täna saan ära teha selleks, et… Merle Tammela
 • Zongleerimine Damoklese mõõga all ehk kuidas integreerida integreerimatut? Inga Karton
 • Tahame õppijatena ennast juhtida Taavi Oja
 • Tartu Ülikooli õppimise hea tava Liina Hirv, Silvia-Kristiin Kask
 • Tähenduslik õppimineStella Polikarpus
 • Õpetajakoolituse üliõpilaste arusaamad akadeemilisest petturlusest, selle põhjustest ja vähendamise võimalustest Merili Raudmäe, Marvi Remmik, Liina Lepp
 • Õppija ja õppimine VÕTA protsessis Liana Roos