fbpx

Konverents „Ennast juhtiv õppija“ 2016

Õppemetoodiline konverents, mille teemaks on „Ennast juhtiv õppija“, toimus 20. oktoobril 2016 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes (Riia 12, Tartu).

ÜLEKANDE JÄRELVAATAMINE

KONVERENTSI FOTOALBUM

KONVERENTSI TAGASISIDE KÜSITLUS

Konverentsil esinesid oma valdkonna parimad spetsialistid Eesti kõrgkoolidest, kes viisid läbi ka töötubasid. Konverentsi sihtrühmad olid kõrgkoolide õppejõud ja tudengid.  Konverentsi ettekannete teesid avaldatakse konverentsi kogumikus (ETIS 5.3). Lisaks koostatakse Sõjateadlase erinumber (ETIS 1.2), kus esinejad saavad soovi korral avaldada teadusartikli.

Konverentsi teemad:

Õppetegevused
Märksõnad: õppijakesksed õppemeetodid, projektõpe, probleemipõhine õpe, õppemetoodika, tunniplaanivaba õpe.

Võtmepädevuste arendamine
Märksõnad: refleksioon, meeskonnatöö, õpioskused, õpistiilid, planeerimisoskused, võtmepädevused.

Suur pilt
Märksõnad: tagurpidi õppekavad, õpivalmidus/hoiak, õppejõu koostöö, planeerimise võtted, vastutuse jagamine/delegeerimine, õpikäsitlus.

Lisaks ettekannetele toimuvad töötoad, kus saab harjutada ja koos arutleda järgmistel teemadel:
refleksioon, tagasiside õppejõu töös, Võtmepädevuste arendamine, kogemuste vahetamine jmt.

Ettekanded:
Ettepanekuid ettekanneteks, mis tutvustavad parimaid praktikaid ja uuenduslikke lähenemisviise, sai esitada elektroonselt meie konverentsi ettekannete rubriigis kuni 5. septembrini 2016.

Kontakt ja lisainformatsioon: Svetlana Ganina, Svetlana.Ganina[at]mil.ee, tel. +372 717 6145