fbpx

Toimunud konverentsid ja seminarid

Allolevatelt viidetelt on võimalik vaadata Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes toimunud konverentside ja seminaride ettekandeid.

V Juhtimiskonverents 26.11.2015

Viienda juhtimiskonverentsi ettekanded keskendusid nii Eesti kui ka välismaiste jõustruktuuride põhiväärtustele. Esinejad tutvustasid oma organisatsioonide põhiväärtusi ja rõhutasid väärtuspõhise juhtimise vajalikkust tänapäevasel organisatsioonide juhtimisel ning rääkisid töötajate isiklike ja organisatsiooni väärtuste ühendamise olulisusest. Lisainformatsioon konverentsi esinejatest ja ettekannetest.

Järelvaatamise link

Sõjatehnoloogia konverents 25.11.2015

Esimesest sõjatehnoloogia konverentsist võtsid osa eksperdid Eesti ülikoolidest, Eesti Kaitsetööstuse Liidust ning kaitseväest. Konverentsi eesmärk oli edendada kestvat koostööd lahenduste otsimiseks, leidmiseks ja rakendamiseks ning anda osalejatele ülevaade sellest, millises arengujärgus on kaitsevägi ja koostööpartnerid oma tehnoloogilise teadus- ja arendustöö ning võimearenduste vajaduste lõimimisel.

IV Juhtimiskonverents 27.11.2014

Neljas inimkeskse juhtimise konverents keskendus inim- ja ülesandekeskse juhtimise erinevatele tahkudele sõjaväelises juhtimises ja väljaõppes. Ettekanded käsitlesid juhtimistemaatikat tuginedes Eesti kaitseväe ja välisriikide kogemustele rahuajal ja välismissioonidel. Lisainformatsioon konverentsi esinejatest ja ettekannetest.

Järelvaatamise link.

Esimese maailmasõja seminar 6.11.2014

Seminari eesmärgiks oli juhtida tähelepanu Esimese maailmasõja ajaloolisele tähendusele, keskendudes sõjalistele, poliitilistele ja kultuurilistele mõjudele ning järelmõjudele. Lisainformatsioon seminari esinejatest ja ettekannetest.

Järelvaatamise link.

Seminar Ukraina kriisist 11.09.2014

Seminaril räägiti kriisi strateegilistest eesmärkidest ja poliitilisest olukorrast, sõjalisest operatsioonist ja selle õiguslikust taustast, õhuvahendite ja õhutõrje kasutamisest, infosõjast ja propagandast ning majandussanktsioonide mõjust. Lisainformatsioon seminari esinejatest ja ettekannetest.

Järelvaatamise link.

Kaitseväe Teaduspäev 14.03.2014

2014. aasta märtsis toimunud teaduspäev keskendus teemadele, mida rahvuslik sõjateadus peaks uurima ning kuidas saadud uurimistulemusi rakendada sõjalise võimsuse suurendamiseks. Lisainformatsioon teaduspäeva esinejatest ja ettekannetest.

Järelvaatamise link.

III Juhtimiskonverents 28.11.2013

Kolmanda inimkeskse juhtimise konverentsi põhiteemaks oli inimlik mõõde sõjaväelises juhtimises ning emotsioonide ja konfliktidega toimetulek juhtimiskäitumises ja organisatsioonis. Lisainformatsioon konverentsi esinejatest ja ettekannetest.

Järelvaatamise link.

Konverents “kümme aastat operatsioonist Iraagi Vabadus” 22.05.2013

Konverentsi eesmärgiks oli vaadelda Iraagi operatsiooni ajaliselt distantsilt ja anda sellele võimalikult mitmekülgne, ent samas neutraalne hinnang, mis ei oleks pelgalt Eesti keskne. Esinejad käsitlesid oma ettekannetes operatsiooni sõjalisi, poliitilisi ja õiguslikke aspekte ning Iraagi hetkeolukorda. Lisainformatsioon konverentsi esinejatest ja ettekannetest.

Järelvaatamise link.