fbpx

KVÜÕA toimetised nr 9

Mart Haber
Kapten

Kõrgem Sõjakool 1921-1940
ja selle lõpetanute väitekirjad

SISUKORD

Sissejuhatus

I osa. Kõrgem Sõjakool 1921-1940
Andres Seene
Kõrgem Sõjakool 1921-1940
Lisa 1. Kindralstaabi Kursuste ajutine põhikiri (1921)
Lisa 2. Kõrgema Sõjakooli seadus (1931)
Lisa 3. Kõrgema Sõjakooli V lennu (1929-1931) tunnid ja praktilised tööd
Lisa 4. Kõrgema Sõjakooli lõpetanud ohvitseride iseseisvate kirjalike tööde juhend (1931)
Lisa 5. Kindralstaabi Kursused/Kõrgema Sõjakooli 1921-1940 lõpetanud ohvitserid ja nende kaitstud väitekirjad

II osa. Väitekiri
Mart Haber
Eestlane sõdurina. Järeldusi kaitseväe komplekteerimiseks, väljaõppeks ja juhtimiseks. Tallinn 1932
Konspekt
Lisad
Ettekande kava

III osa. Lisandusi ja kommentaare väitekirjale “Eestlane sõdurina. Järeldusi kaitseväe komplekteerimiseks, väljaõppeks ja juhtimiseks.”
Andres Seene
Mart Haber – eestlane sõdurina
Ken Kalling, Andres Seene
Ragvustervikluse kontseptsioon sõjanduses (Mart Haberi Kõrgemas Sõjakoolis 1932. aastal kaitstud väitekirja analüüs)

Summaries

Koostaja ja toimetaja: Andres Seene
ISSN 1736-0242
ISBN 978-9985-9513-6-1

Autoriõigus Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, 2008
Tartu Ülikooli Kirjastus
www.tyk.ee