fbpx

KVÜÕA toimetised nr 8

SISUKORD

Erik Männik
Terrorismi minevik, olevik ja tulevikuväljavaated

Alar Kilp
Religiooni kahepalgeline roll rahvusvahelistes konfliktides

Miina Voltri
Sõnavabaduse piirid

Kalev Rannat, Peep Miidla, Peep Uba
Troposfääri veeaurusisalduse jälgimise arvutimudel

Aasa Must, Olev Must
Millist kirjaoskust vajab tänapäeva inimene?

Svetlana Ganina, Henn Voolaid
Füüsikaõppe efektiivsus ja selle tõstmise võimalused

Andres Parve
Jürgen Farensbach (1551/52-1602). Ühe Eestimaa päritolu väepealiku sõjateest

Andres Saumets
Adenaueri saladus ja Bundeswehri sünnitund kloostrimüüride varjus. Ääremärkusi ühe külma sõja lapse – Bundeswehri – sünniloo kohta

Summaries

Toimetaja:
Andres Saumets

Keeletoimetajad:
Karen Kuldnokk, Reet Pungar

Tõlked inglise keelde:
Epp Leete

ISSN 1736-0242

Autoriõigus Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, 2007
Tartu Ülikooli Kirjastus
www.tyk.ee