fbpx

KVÜÕA toimetised nr 6

SISUKORD

I osa. Uurimused

Andres Seene
1. Sissejuhatus: sõjaväe tehnikaharidus Eestis 1920–1940

Vassili Williamson (Villemson)
2. Eesti Vabariigi Sõjaväe Tehnikakool 1920–1923
Eessõna
2. 1. Sissejuhatus. Sõda ja tehnika
2. 2. Sõjaväe Tehnikakooli eesmärk
2. 3. Sõjaväe Tehnikakooli tegevusperioodid
2. 4. Sõjaväe Tehnikakooli alluvus ja asukoht
2. 5. Sõjaväe Tehnikakooli I lend (1920–1923).Asutamine, komplekteerimine – Sõjaväe Tehniliste Kursuste ajajärk
2. 6. Sõjaväe Tehnikakooli loomine
2. 7. Administratsioon
2. 8. Õppejõud
2. 9. Õpilased
2. 10. Uued ruumid I plokis
2. 11. Administratsiooni- ehk staabiruumid
2. 12.Õpperuumid
2. 13. Eluruumid
2. 14. Valge Maja ruumide jaotus
2. 15. Õppetöö Sõjaväe Tehnikakoolis (1920–1923)
2. 16. Ettevalmistav semester (1920–1921)
2. 17. Põhisemester (1921–1922)
2. 18. Lõpusemester (1922–1923)
2. 19. Üldained
2. 20. Erialaained
2. 21. Sisekord ja distsipliin
2. 22. Vaba aeg ja puhkused
2. 23. Kooli lõpetamine ja õpilaste ülendamine
2. 24. Teenistus väeosades

Victor Orav
3. Eesti Vabariigi Sõjaväe Tehnikakool 1936–1940
Eessõna
Saateks
3. 1. Sõjaväe Tehnikakooli II kursuse komplekteerimine
3. 2. I õppeaasta 1936/37
3. 3. II õppeaasta 1937/38
3. 4. III õppeaasta 1938/39
3. 5. IV õppeaasta 1939/40
3. 6. Sõjaväe Tehnikakooli III kursuse komplekteerimine ja õppetöö aastatel 1938–1940

II osa. Mälestused

Elmar-Johannes Tulviste
1. Mälestused Sõjaväe Tehnikakoolist (II lend, 1936–1940)

Voldemar Issako
2. Mälestused Sõjaväe Tehnikakoolist (III lend, 1938–1940)

Karl-Lembit Sibul
3. Mälestused Sõjaväe Tehnikakoolist (III lend, 1938–1940)

III osa. Biograafiad

Victor Orav, Elmar-Johannes Tulviste
1. Aastatel 1936–1940 Sõjaväe Tehnikakooli juhtkonda kuulunud ohvitseride ja Sõjaväe Tehnikakooli õpilaste elukäigust ning saatusest
1. 1. Sõjaväe Tehnikakooli juhtkond
1. 2. Väeosadest Sõjaväe Tehnikakooli II kursuse juurde lähetatud kutseohvitserid
1. 3. Sõjaväe Tehnikakooli II kursuse käsirelvaklass
1. 4. Sõjaväe Tehnikakooli II kursuse suurtükiklass
1. 5. Sõjaväe Tehnikakooli II kursuse pürotehnikaklass
1. 6. Sõjaväe Tehnikakooli III kursuse elektrotehnikaklass
1. 7. Sõjaväe Tehnikakooli III kursuse motomehaanikaklass

Lisad
Lisa 1. Sõjavägede ülemjuhataja päevakäsk nr 1253 (1920)
Lisa 2. Sõjaministri päevakäsk nr 1204 (1920)
Lisa 3. Sõjaväe Tehnikakooli ajutine põhikiri (1921)
Lisa 4. Sõjaministri päevakäsk nr 277 (1923)
Lisa 5. Väljavõtteid Sõjaväe Tehnikakooli I lennu (1920–1923) õppekavadest
Lisa 6. Sõjaväe Tehnikakooli I lennu (1920–1923) lõpetanud ohvitserid
Lisa 7. Sõjakooli tehnilisväe kursuse aastatel 1926/1927 lõpetanud ohvitserid
Lisa 8. Tehnilise ala ohvitseride ettevalmistamise seadus (1936)
Lisa 9. Kaitsevägede ülemjuhataja käskkirjad nr 144 ja 173 (1936)
Lisa 10. Sõjaväe Tehnikakooli üldine töökava (1936)
Lisa 11. Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste krundi plaan Tallinnas Tondil

Summary: The Estonian Military Technical School (1920–1923, 1936–1940).
Surveys, memoirs and documents

Koostaja ja toimetaja:
Andres Seene

Keeletoimetaja:
Reet Pungar

Tõlge inglise keelde:
Meeli Tonka

Käsikirja retsensent:
Ago Pajur (PhD, Tartu Ülikool)

ISSN 1736-0242
ISBN-13: 978-9985-9513-4-7
ISBN-10: 9985-9513-4-7

Autoriõigus Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, 2005
Tartu Ülikooli Kirjastus