fbpx

KVÜÕA toimetised nr 5

Autoriõigus Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, 2003
Tartu Ülikooli Kirjastus

SISUKORD

Ants Laaneots
NSV Liidu kallaletung Soomele. Talvesõda 1939-1940

Severin Israel
Religiooni rollist Iisraeli ja Palestiina konfliktis Iisraeli usulis-poliitiliste
liikumiste näitel

Indrek Lõo
Lähtekohad lahingus langenutega toimimise kontseptsiooni väljatöötamiseks

Mari Kelve
Tõlkimise õpetamisest Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes inglise keele
intensiivkursuste 3. taseme osana

Urmet Paloveer
Eesti ratsavägi maailmasõdadevahelisel perioodil

English Summaries

Toimetajad:
Andres Saumets, Ken Kalling
Keeletoimetaja:
Karen Kuldnokk, Marika Oper
Tõlked inglise keelde:
Epp Leete

ISBN 9985-9513-1-X
ISSN 1736-0242