fbpx

KVÜÕA toimetised nr 3

SISUKORD

Ants Laaneots
Operatsioon “Iraagi vabadus”

Karen Kuldnokk
Iraagi sündmusi kajastav diskussioon ajalehes Postimees

Peep Uba
KVÜÕA sisseastumiskonkursist ja selle seotusest edasiste õpingutega

Aasa Must, Olev Must
Mis asi see on, mida nimetatakse intelligentsuseks?

Alar Kilp
Usulisest enesetaputerrorismist

Andres Saumets
“Mõõga amet olgu kaitsmine ja karistamine, vagade kaitsmine rahu läbi ja kurjade karistamine sõjaga.” Ääremärkusi Martin Lutheri poliitilise eetika teemadel 149

Andres Seene
Neutraliteedi mõiste ja kontseptsiooni ajaloolisest arengust

Mika Raudvassar
Õhukaitse suurtükiväegrupp 1928-1940

Ken Kalling
Sõjandustemaatika Eesti meditsiiniperioodikas 1920-1940

English Summaries

Toimetajad:
Andres Saumets, Ken Kalling
Keeletoimetaja:
Karen Kuldnokk
Tõlked inglise keelde:
Reet Karro

ISBN 9985-9513-1-X
ISSN 1736-0242

Autoriõigus Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, 2003
Tartu Ülikooli Kirjastus