fbpx

KVÜÕA toimetised nr 20

Tõhus õpe kõrgkoolis

KVÜÕA Toimetised 20/2015

Sisukord

Andres Saumets, Svetlana Ganina, Martin Herem
Saatesõnad

Tanel Otsus, Svetlana Ganina, Maia Boltovsky
Tõhusat õpetamist toetavad tegevused Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes

Mari Karm, Anu Sarv, Pille Pruulmann-Vengerfeldt
Üliõpilaste tagasiside õppejõu pilgu läbi – uskuda või mitte?

Alar Kilp
Tunnilõpu tagasisideleht õppimiskeskse õpetamismudeli osana

Marit Mõistlik-Tamm, Paul E. Beaudoin
Using Instant Feedback for Effective and Engaging Music Theory Homework

Pille Pruulmann-Vengerfeldt
Kaasava ainekava kujundamine: õpetamiskogemuse refleksioon

Svetlana Ganina, Aigi Piirimees
Kuidas tänapäeva tudeng õpib kõige paremini? Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste näide

Ants Aaver, Anu Roio, Jaak Umborg, Signe Vanker
Õpimotivatsiooni suurendamise võimalustest tehniliste ainete õpetamisel kõrgkoolis

Aurika Komsaare
Nelja loomevaldkonna üliõpilaste kognitiivsete stiilide erinevused Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia näitel

Taavi Vaikjärv, Einike Pilli
Ümberpööratud klassiruumi meetod kui õppija vastutuse kujundaja

Margus Abel
Huumori fenomen pedagoogikas

Tõnis Männiste, Margus Pedaste
Probleemi mõiste sõjanduses ning probleemõppe lõimimisvõimalustest sõjaväelise väljaõppega

Summaries in English

Autorid

Contributors

Peatoimetaja:
Andres Saumets

Keeletoimetajad:
Collin W. Hakkinen, Kristiina Haug, Reet Hendrikson, Karen Kuldnokk, Epp Leete, Argo Mund, David W.E. Thomas, Amy Christine Tserenkova

ISSN 1736-0242

Autoriõigus ja väljaandja: Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, 2015
Eesti Ülikoolide Kirjastus, www.eyk.ee