fbpx

KVÜÕA toimetised nr 2

SISUKORD

Ants Laaneots
Eesti NATOs – mitte tarbija, vaid partner

Lauri Väättänen
Ohvitserikursustest sõjakooliks. Tallinna Kase tänavast Tartu Riia mäele

Urmas Leppmets
Sissitegevuse areng Soomes pärast Teist maailmasõda

Aivar Ots
Mõistetüübi ja informatsiooni organiseerimise viisi seotus
probleemilahenduse edukusega

Kersti Vennik
Sõjageograafia aine ja Eestimaa sõjageograafia 1920. aastatel

Jaan Murumets
Eesti kaitseplaneerimise reform NATOga liitumisel

Peep Uba
KVÜÕA kadettide akadeemilise edasijõudmise prognoosimisest
sisseastumiskonkursi alusel

Andres Saumets
Jumalate hukk või religioonide taassünd? Mõtteid religioossetest
veendumustest poliitika vahendina

Siret Rutiku
Kuidas rääkida sõjast? Mõtisklus militaarkeelest

Andres Seene
Lääne-Eesti saared propagandasõjas 20. sajandil

Ken Kalling
“Sigimisvõitlus” toimub ilma relvadeta

English Summaries

Toimetajad:
Ken Kalling, Andres Saumets
Keeletoimetaja:
Karen Kuldnokk
Tõlked inglise keelde:
Mari Kelve

ISBN 9985-9513-0-1
ISSN 1736-0242

Autoriõigus Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, 2003
Tartu Ülikooli Kirjastus