fbpx

KVÜÕA toimetised nr 18

KVÜÕA Toimetised 18/2014

Cultural, Peace and Conflict Studies Series
Volume V: Operatsioon “Iraagi vabadus”: Kümme aastat hiljem (Operation “Iraqi Freedom”: Ten Years Later)

Toimetanud Andres Saumets, Holger Mölder ja René Värk

Sisukord

Holger Mölder, René Värk, Andres Saumets
Iraagi sõda 2003: tagamaad ja tagajärjed

Wilfried Gerhard
America Exceptionalism and the War in Iraq

Hans Krech
Has Al Qaeda in Iraq Been Destroyed? Reasons for the Power Struggels in Iraq After the Withdrawal of US Forces

Holger Mölder
Iraagi 2003. aasta operatsioon, selle tagamaad ja mõju rahvusvahelisele süsteemile ning Iraagi riikluse arengule

René Värk
Operatsioon “Iraagi vabadus”: Kas relvastatud jõu kasutamiseks oli õiguslik alus?

Mart Nutt, Viljar Veebel
Inimõiguste kaitse ja sellega seotud probleemid Iraagis

Andres Saumets, Kuldar-Valdo Karula
Etnilis-usuliste vähemuste olukorrast Iraagis enne ja pärast operatsiooni “Iraagi vabadus”

Karen Kuldnokk
Kümme aastat sõda terrorismi vastu: Iraagi ja Afganistani diskursusest 2011. aastasse

Holger Mölder, Vladimir Sazonov, René Värk
Iraani ideoloogiast ja geopoliitikast läbi ajaloo ning selle mõjust Iraagile

English Summaries & Contributors

Series editors:
Andres Saumets and Vladimir Sazonov

Language editors:
Collin W. Hakkinen, Kristiina Haug, Reet Hendrikson, Karen Kuldnokk, Epp Leete, David W.E. Thomas, Amy Christine Tserenkova

ISSN 1736-0242
ISBN 978-9949-9304-4-9

Autoriõigus ja väljaandja: Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, 2014
Eesti Ülikoolide Kirjastus, www.eyk.ee