fbpx

KVÜÕA toimetised nr 17

KVÜÕA Toimetised 17/2013

Tiitelleht

Andres Seene
Eesti sõjaväe ohvitseride ettevalmistamise süsteemi kujunemine ja areng 1919-1940

Hellar Lill
Eesti riigikaitsepoliitika sõnastamisest 1996-1999: põhisuundadest NATO liikmelisuse tegevuskavani

Jaan Murumets
Riigikaitse haldamise planeerimis-, programmimis- ja eelarvestamissüsteem

Angelika Dörfler-Dierken
Ambiguity Tolerance and the Concept of “Innere Führung”

Kalmer Marimaa
Sugu kui kvalifitseerija – naised ametikandjatena kirikus ja kaitseväes

Kristjan Kask
Memories of The Bronze Night

Renè Värk
Julgeolekunõukogu roll enesekaitse teostamisel

Karl Salum
Russian-Chinese relations and their leadership potential in the Shanghai Cooperation Organization

Svetlana Ganina, Tanel Otsus, Allan Parv, Nele Rand, Triinu Soomere
Mentorlus Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes kui kooli arengu toetamise võimalus

Svetlana Ganina
Väljundipõhine hindamine füüsikaainetes Kaitseväe ühendatud õppeasutuste näitel

Andres Saumets
Sõjast ja sõdimisest Martin Lutheri teoloogilistes tekstides: mõtteid „Sõjameeste kirja“ (1526) tekkeloost, sõnumist ja tagajärgedest

Kokkuvõtted

ISSN 1736-0242

Copyright: Estonian National Defence College, 2013