fbpx

KVÜÕA toimetised nr 16

ENDC PROCEEDINGS 16/2012

Cultural, Peace and Conflict Studies Series
Volume IV: Sõna sõjast ja sõda sõnast. Tekste ja tõlgendusi (War of Words, Words of War. Texts and Interpretations)

Andres Saumets, Vladimir Sazonov
Sõna saateks

Reet Hendrikson
Keelesõjas sõnakeel? Ohvitseride oskuskeeletavadest

Karen Kuldnokk
Militaarne retoorika: araabia kevade sündmuste kajastamine ajalehtedes Postimees ja Eesti Päevaleht

Sirje Kupp-Sazonov
Vladimir Putini Müncheni kõne tõlkimisest ja tõlgendamisest Eesti ajakirjanduses

Katrin Karu
Community interpreting – kuidas seda tõlkida?

Märt Läänemets
Sun Zi “Sõja seaduste” tõlkimisest: mõne põhimõiste analüüs

Mariina Viia
Clairvaux Bernard’i kajastustest Eesti kirjandusmaasikul ja tema “Apoloogia abt Guillaume’ile” XII peatüki tõlke probleemidest

Peeter Kukk
Sõjaväeline kirjaoskus

Kerli Valk, Rene Värk
Martensi klausli areng ja osised

Andreas Johandi
Mesopotamian Influences on the Old Persian Royal Ideology and Religion: the Example of Achaemenid Royal Inscriptions

Vladimir Sazonov
Küüditamis- ja terroripoliitika Kesk-Assüüria ja Uus-Assüüria impeeriumites 13.-7. sajandil eKr

Madis Arukask
Sõda ja allilm regilauludes ning arhailises teadvuses

Tarmo Kulmar
Peruu konkistaajastu kroonikad sõjaajalooliste tekstidena

Andres Saumets
Jean Calvin – sõja süüdistaja või rahu kaitsja? Mõtteid sõjast, rahust ja kristlikust vastutusest Calvini teoloogilistes tekstides

Ain Riistan
Fundamentalismi konstrueerimine

Reet Hendrikson, Karen Kuldnokk
KVÜÕA konverents “Sõjandusega seotud tekstide tõlkimine ja tõlgendamine”

Summaries

Series editors:
Andres Saumets and Vladimir Sazonov

Language editors:
Collin W. Hakkinen, Epp Leete, Reet Hendrikson, Karen Kuldnokk, Kristiina Haug

ISSN 1736-0242
ISBN 978-9949-9304-1-8

Copyright: Estonian National Defence College, 2012
Tartu University Press