fbpx

KVÜÕA toimetised nr 11

KVÜÕA Toimetised 11/2008

SISUKORD

Volker Stümke
Considerations on the Currently Ongoing Torture Debate

Andreas Pawlas
Hirmu, surma ja leina käsitamisest relvajõududes

Oleg Novikov
Kaitseväeteenistuse mõju ajateenijate tervisele

Gustav Kutsar
Väärtused Eesti riigikaitses

Karen Kuldnokk
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuse Kõrgema Sõjakooli kadettide väärtushinnangud

Svetlana Ganina, Henn Voolaid
Hajusandmetega ülesannete roll füüsikaõppe efektiivsuse tõstmisel

Janar Pekarev
Sõjandusega seotud eraettevõtted – panus rahvusvaheliste kriiside lahendamisse

Olavi Punga
NSVLi julgeolekuväed Eestis aastail 1940–1941

English Summaries

Toimetaja:
Andres Saumets

Keeletoimetajad:
Karen Kuldnokk, Reet Pungar, Roy Lowthian

Tõlked inglise keelde:
Epp Leete

ISSN 1736-0242

Autoriõigus Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, 2007
Tartu Ülikooli Kirjastus
www.tyk.ee