fbpx

SJKK aastakonverents 2017 artiklikogumik

 

Strateegilise Jätkusuutlikkuse Kompetentsikeskuse aastakonverents 2017 artiklikogumik

SISUKORD

Sissejuhatus Avo Trumm 5
Ajateenijate kompleksuuring: metodoloogiline ülevaade Kairi Kasearu Rein Murakas Kairi Talves Avo Trumm Tiia-Triin Truusa 9
Ajateenijate kompleksuuringu tulemused tervise ja sooritusvõime andmete näitel. Leila Oja Jaanika Piksööt 15
Kes läheb vabatahtlikult ajateenistusse: sotsiaaldemograafilised tegurid ja ootusedlootused ajateenistusele? Anet Müürsoo 32
Erineva haridusega ajateenijad – kas haridus omab tähtsust hoiakutele? Eteri Demus 48
Ajateenistuse vajalikkus ja Kaitseväe kuvand – mil määral muutuvad ajateenijate arvamused ajateenistuse jooksul? Kairi Kasearu 58
Ajateenijate motivatsiooni muutumine ajateenistuses. Inga Karton 77
Mis on ajateenijal mureks? Hirmud ja probleemid seoses ajateenistusega ja nende muutumine teenistuse jooksul. Kairi Talves Tiia-Triin Truusa 85
Eesti noorte meeste liikumine ja toitumine rahvastiku toitumise 2014. a uuringu põhjal. Eha Nurk Maarja Kukk Kristina Kossinkova 97
Uimastite tarvitamine 15−16- aastaste kooliõpilaste hulgas, ESPAD 2015 uuringu andmetel. Sigrid Vorobjov 107
Naised Eesti kaitsestruktuurides: motivatsioon ja väljakutsed. Silva Kiili 111
Veteranide toimetulek tööturul. Andres Siplane 124
Autorid 144

© Strateegilise Jätkusuutlikkuse Kompetentsikeskus

2017 Strateegilise Jätkusuutlikkuse Kompetentsikeskus on TÜ ühiskonnateaduste instituudi ja Tervise Arengu Instituudi eksperte ühendav interdistsiplinaarne mõtte- ja arenduskoda, mille tegevust rahastab Kaitseministeerium.

Toimetaja: Avo Trumm
Konsultant: Marke Teppor, Kaitseressursside Amet
Kaanekujundus: Peeter Paasmäe