KAASTÖÖ JUHEND

Toimetus võtab vastu üksnes elektrooniliselt ning Microsoft Wordi või RTFi formaadis esitatud artikleid, mis vastavad kaastööle kehtestatud üldnõuetele (vt allpool) ning kaastöö vormistamise juhendile. Kaastööd tuleb saata e-postiga aadressil publikatsioonid[at]mil.ee (toimetus) või andres.saumets[at]mil.ee (peatoimetaja). Kaastöö esitatakse eelretsenseerimiseks (vt retsensendi hinnangulehte) ning kaastöö avaldamine sõltub retsensentide arvamustest, sobivusest vastavasse numbrisse ja toimetuse valikust. Autorile vahendatakse põhjendatud parandus- või … Jätka KAASTÖÖ JUHEND lugemist