fbpx

ENDC Occasional Papers 5

 

Eesti merejulgeolek. Uuringu raport
Töögrupi juht Jaan Murumets

Uuringut tuleb käsitleda ühe sisendina järgmise Riigikaitse Arengukava (RKAK 2021–2030) ettevalmistamisse. Seega on tegemist strateegilise planeerimise valdkonda kuuluva uuringuga, millega markeeritakse eelkõige kaitsepoliitilised valikud. Kuivõrd uuringu läbiviimise ja ka selle lõppraporti koostamise ajal (detsember 2016) puudub Eesti Vabariigis geneeriliste võimevalikute tulevikukulu hindamise metoodika, on uuring läbi viidid teadlikult ainult võimepõhisena, informeerides otsustajaid võimalikest kaitsepoliilistest valikutest võimepakettide kontekstis.

Väljaandja ja autoriõigus / Publisher and Copyright: Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, 2016
Toimetuse kontakt / Editorial Contact: Riia 12, 51013 Tartu, Estonia
Tel: +372 717 6207
E-mail: andres.saumets@mil.ee