AJAKIRJAST

KVÜÕA teadustöö toetamiseks hakati 2003. aastal välja andma teadusajakirja “KVÜÕA toimetised”, mis alates 2015. aastast kannab pealkirja Sõjateadlane (ingl k Estonian Journal of Military Studies). Sõjateadlane on praegu ainus Eesti Vabariigis ilmuv, rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga ja levikuga eelretsenseeritav teadusajakiri, mis käsitleb sõjandusküsimusi ning mille eesmärk on avaldada eesti- ja võõrkeelseid sõjateaduslikke kirjutisi ning allikmaterjale.

CALL FOR PAPERS

The ENDC Proceedings is a peer-reviewed international scientific journal on military issues published in Estonia that addresses a wider international research community. All papers should be submitted electronically (Microsoft Word or RTF A4 format) and should comply with the general guidelines for publishing.

Guideline for Style and References