fbpx

AJAKIRJAST

AJAKIRJAST

KVÜÕA teadustöö toetamiseks hakati 2003. aastal välja andma teadusajakirja “KVÜÕA toimetised”, mis alates 2015. aastast kannab pealkirja Sõjateadlane (ingl k Estonian Journal of Military Studies). Sõjateadlane on praegu ainus Eesti Vabariigis ilmuv, rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga ja levikuga eelretsenseeritav teadusajakiri (ETIS 1.2.), mis käsitleb sõjandusküsimusi ning mille eesmärk on avaldada eesti- ja võõrkeelseid sõjateaduslikke kirjutisi ning allikmaterjale.

Alates 2009. aastast on teadusajakirjal allsari „Cultural, Peace and Conflict Studies Series“, mille raames avaldatakse temaatilisi artiklikogumikke nüüdisaegsete sõjaliste konfliktide (nt sõjad Iraagis, Afganistanis, Gruusias ja Ukrainas) poliitilistest, sotsiaal-kultuurilistest ning religioossetest tagamaadest ja tulemustest.

Alates 2014. aastast ilmub ENDC Occasional Papers (alates 01.05.2019 EMA Occasional Papers), milles avaldatakse eesti- ja võõrkeelseid eelretsenseeritud sõjateaduslikke kirjutisi, sh lühimonograafiaid (ETIS 2.1.), dissertatsioone (ETIS 2.3.) ja uurimisprojektide, tellitud teadustööde või analüüside publitseeritud raporteid (ETIS 2.5.).

CALL FOR PAPERS

The ENDC Proceedings is a peer-reviewed international scientific journal on military issues published in Estonia that addresses a wider international research community. All papers should be submitted electronically (Microsoft Word or RTF A4 format) and should comply with the general guidelines for publishing.

Guideline for Style and References