fbpx

Rahvusvaheline koostöö

HFM-164/RTG  „Tervisekäitumiste psühholoogilised aspektid sõjalistel operatsioonidel”

Kestvus: 2007–2010

Osalevad riigid: Kanada, Eesti, Läti, Holland, Suurbritannia, Ameerika Ühendriigid

Eesmärgid: Tervisekäitumiste mõju sõjaväelisele sooritusele ja -valmisolekule; Tervisekäitumiste dünaamika missioonitsükli jooksul; Stress ja tervisekäitumised sõjalistel operatsioonidel.

NATO produkt: Tehniline raport

Eesti vastutus: Peatükk raportisse tubakatoodete tarvitamise tagajärgedest sõjaväelisele sooritusele ja tervisele.

HFM-171/RTG „Erivägede personali psühholoogilised ja füüsilised valikukriteeriumid”

Kestvus: 2008–2011

Osalevad riigid: Belgia, Eesti, Holland, Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, Norra, Suurbritannia, Ameerika Ühendriigid

Eesmärgid: Riikidevahelised sarnasused ja lahknevused erivägede ülesannetes; Erivägede treening- ja töösoorituse definitsioon ja hindamine; Koosseisu- ja juhtimiskompetentside definitsioon ja hindamine.

NATO produkt: Tehniline raport, ülevaade erivägede kompetentsidest ja tõhusamatest hindamismetoodikatest, sümpoosium või loenguseeria tulemuste tutvustamiseks.

Eesti vastutus: Rahvuslikud andmed erivägede personali valikukriteeriumitest ja soorituse indikaatoritest, lõpp produkti juurutamine praktikasse.

HFM-203/RTG „Psühholoogilise vastupidavuse treening”

Kestvus: 2009–2012

Osalevad riigid: Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Tšehhi, Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, Läti, Norra, Suurbritannia, Ameerika Ühendriigid

Eesmärgid: Juhtnöörid psühholoogilise vastupidavuse treeningu rakendamiseks; Hinnata treeningmeetodite tõhusust; Usaldusväärsete treeningmudelite rahvusvaheline rakendamine.

NATO produkt: Tehniline raport, manuaal treeningu läbiviimiseks, NATO sümpoosium ja loenguseeria.

Eesti vastutus: Rahvuslikud andmed stressoritest baasväljaõppes ja lõpp-produkti adapteerimine kohalikuks kasutuseks.

Euroopa Kaitseagentuuri projekt ATHENA„Asümmeetrilise ohu modelleerimine”

Kestvus: 2010–2012

Osalevad riigid: Holland, Prantsusmaa, Norra, Poola, Eesti

Eesmärgid: Luua asümmeetrilise sõja ohumudelid; Arendada välja stsenaariumid treeninguteks; Sõjalise edukuse kriteeriumid asümmeetrilises sõjas.

NATO produkt: Tehniline raport, manuaal treeningu läbiviimiseks, NATO sümpoosium ja loenguseeria.

RUK  vastutus: Keskkonnast tulenevate ja psühholoogiliste faktorite mõju sõjaväelase sooritusele.

Doktori väitekiri “Interaktsionistlik lähenemine sõjaväelase sooritusele rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides”

Kestvus: 2006–2011

Sisu: Seeria uurimusi ja eksperimente isiksuseomaduste ja keskkonnafaktorite koosmõjust sõjaväeliste sooritusele ja adapteerumisele.

Praktiline väärtus: Tulemused on kasutatavad kaitseväelaste soorituse tõhustamiseks ja vaimse häirumise ennetamiseks läbi sobivate valiku-, treeningu- ja adapteerumismudelite rakendamise Eesti Kaitseväes.

Balti Militaarpsühholoogide Ekspertfoorum

Foorum moodustati aastal 2007 ning sinna kuuluvad militaarpsühholoogia eksperdid Eesti, Läti ja Leedu relvajõududest. Foorum kohtub kord aastas kordamööda kõikides Balti riikides.

Olulisemad teemad: Balti veteranide psühholoogiline toimetulek ning sõdurite väljaõppeliste- ja missioonijärgsete tegevuste tõhusus.