fbpx

Artikleid ja materjale

Artiklid

Psühholoogilisest teenindamisest Eesti Kaitseväes. Sõdur, 6, 2007

Sõjaväelaste vaimne tervis. Hippokrates, 81, 2008

Psühholoogia rakendustest sõjaväestatud süsteemis. Sõdur, 1, 2008

Läbipõlemine: Inimene keskkonnas. Sõdur, 5, 2008

Ülemate vastutus rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel. Sõdur, 6, 2008

After returning from military deployment from Iraq and Afghanistan – Estonian experience. KVÜÕA Toimetised, 10, 2008

Psühholoogia sõdurite vaimse tervise toetuseks. Sõdur, 2, 2009

Militaarpsühholoogia – teadus või parateadus? Sõdur, 2, 2009

Sõjaväelaste psühholoogiline nõustamine. Eesti Psühholoogide Liidu laualeht, 2009 (okt)

Adverse effects of tobacco use in deployed military units. KVÜÕA Toimetised, 12, 2009

Should all Soldiers be Sensation Seekers? The role of Personality in the Context of Operational Deployments Thesis to obtain the degree of Ph.D. in Psychology and in Social & Military Sciences

Personality and the perception of situational structuredness in a military environment: Seeking and enjoying Sensation versus Structure as a Soldier. Journal of Applied Social Psychology, (trükis)

Development of morale among conscripts of differing ethnic groups.
Military Psychology (retsenseerimisel)

Õppematerjalid

Juhendmaterjalid vaimse tervise edendamiseks ja suitsidaalse käitumise ennetamiseks kaitseväes. Tallinn: ERSI, 2005

Sõdurite psühholoogiline toetamine: Juhtnöörid sõjaväelistele juhtidele. Tartu: KVÜÕA, 2009

12th International Military Mental Health Conference, Vienna 2009

Fatigue Management During Operations: A Commander’s Guide. 2002