fbpx

Arendustegevus kaitseväes

Seminarid ja konverentsid

2007 Rahvusvaheline Sõjalise Vaimse Tervise konverents, IMMH-10 (International Military Mental Health)

2007 Posttraumaatiline stresshäire: teke ja ravi (külalislektor Hollandi Sõjaväepsühhiaatria Haiglast, kolonelleitnant, dr Eric Vermetten)

2008 Posttraumaatilise stresshäire ja meeleoluhäirete hindamine ja ravi sõjaväelaste populatsioonis (külalislektor Suurbritannia Kaitseministeeriumist, dr Jamie Hacker Hughes, B1)

2008 NATO loenguseeria „Psühholoogiline toetus missioonidel” (LS HFM-167 “Psychological Support Across the Deployment Cycle)

2009  Stressreaktsioonide dünaamika – kultuurilised ja individuaalsed eripärad (külalislektor Pennsylvania Ülikoolist, dr Juris Draguns)

2009 Ohvitseride sotsiaalsete oskuste treening (külalislektor Pennsylvania Ülikooli Meditsiinikeskusest, dr Sharon M. Freeman)

2009  Tööstressi mõju töösooritusele ja –efektiivsusele (külalislektor Belgia Kuninglikust Sõjaväeakadeemiast, dr Jacques Mylle)

2009 Rahvusvaheline Sõjaväelise Testimise Assotsiatsiooni konverents, IMTA-51 (International Military Testing Association)

Rakendusuuringute projektid

Sõdurid ja missioonid: Sõdurite missioonijärgne dekompressioon kolmandas riigis. Missioonidel osalemise soovituslikud intervallid

Psühhomeetria: Thomas meetodi valiidsusuuring Eesti Kaitseväes (koostöös TÜ Psühholoogia Instituudiga).

Organisatsioon: Läbipõlemise organisatsiooniline dünaamika. Organisatsiooni kultuur KV allstruktuuris.

Kaitseväe koolitused

Enesekehtestamine; Läbipõlemise tegurid ja tagajärjed; Militaarpsühholoogia; Psüühikahäired ja suitsiidiennetus; PSYOPs – psühholoogilised mehhanismid; Isiksus ja suhted.