fbpx

Sõjakooli sõnastik

2014-01-06_11-07-25Nutirakendus „Sõjakooli sõnastik“ on eesti-inglise-eesti militaarsõnastik, mis sisaldab Kaitseväe jaoks olulisi termineid ning üldkeele sõnu ja väljendeid, täiendades sellega sõjandusterminoloogia andmebaasi Militerm. Lisaks sellele sisaldab sõnastik Kaitseväe Akadeemiaga seotud põhitermineid ning sõnavara (näiteks õppetöö, struktuur, juhtimine ja tugiteenused).

Rakendus uueneb automaatselt kaks korda kuus ja kõigil kasutajail on võimalik teha sõnastiku täiendamise ettepanekuid. Sõnastik põhineb peamiselt tõlgitud tekstidel ja sisaldab keelendeid, mille kogumisega on Kaitseväe keelekeskus tegelenud mitu aastat.

Tasuta rakendus töötab ainult Androidiga nutiseadmes. Sõjakooli sõnastiku saab alla laadida Google Play’st.