Keelekursuste info

Kursustel toimub õpe keeletaseme järgi. Osalejatele antakse ülevaade inglise keele grammatilisest struktuurist ning arendatakse kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja kõnelemisoskust. Rõhk on funktsionaalsel keeleõppel, st õppur saab õpitavat kasutada reaalsetes situatsioonides oma eesmärkide saavutamiseks. Kõigil kursustel käsitletakse ka sõjanduskeelt ning tutvustatakse inglise keelt kõnelevate maade kultuuri ja kombeid.

Kõikidel kursustel (v.a kirjutamise e-kursus) on 12 õppekohta ja kursuse alampiir on 6 õppurit.
Kõik kursustele kandideerijad peavad olema teinud ALCPT-testi kuue kuu jooksul enne kursuse algust.

ALCPT testi tulemused:
A1  tase – 0…35 punkti
A2 tase – 36…55 punkti
B1 tase – 56…74 punkti
B1+ tase – 75…89 punkti
B2 tase – 90… punkti

 

  1. aasta sügisel pakub keelekeskus järgmisi inglise ja prantsuse keele täiendusõppe kursusi:
  • Inglise keele tugevama kesktaseme (B2) kirjutamise e-kursus, mis toimub 38.-49. nädalal.
  • Inglise keele kesktaseme (B1+) kirjutamise e-kursus, mis toimub 38.-49. nädalal.

Tartus toimuvad:

  • Inglise keele nõrgema kesktaseme (B1) intensiivkursus, mis toimub 38.–51. nädalal E-R ja eeldab täielikku vabastamist tööülesannetest.
  • Inglise keele tugevama algtaseme (A2) intensiivkursus, mis toimub 38.–51. nädalal E-R ja eeldab täielikku vabastamist tööülesannetest
  • Inglise keele nõrgema kesktaseme (B1) täienduskursus, mis toimub 36.–51. nädalal kahel päeval nädalas (E ja K kell 14.30–16.00) kaks tundi korraga ning kursusel on võimalik osaleda tööülesannete kõrvalt.
  • Prantsuse keele algtaseme (A1)  täienduskursus, mis toimub 36.–51. nädalal kahel päeval nädalas (E ja K kell 15.00–16.30) kaks tundi korraga ning kursusel on võimalik osaleda tööülesannete kõrvalt.

Tallinnas toimuvad:

  • Inglise keele tugevama algtaseme (A2) poolintensiivkursus, mis toimub 36.–51. nädalal T-N 4 tundi korraga ja eeldab osalist vabastamist tööülesannetest.
  • Inglise keele kesktaseme (B1+) poolintensiivkursus, mis toimub 36.–51. nädalal T-N 4 tundi korraga ja eeldab osalist vabastamist tööülesannetest
  • Inglise keele tugevama kesktaseme (B2) vestluskursus, mis toimub 36.–51. nädalal üks kord nädalas (K 12.30-14.00) kaks tundi korraga ja eeldab osalist vabastamist tööülesannetest.

 

Inglise keele algtaseme (A1) kursuse kirjeldus

Inglise keele tugevama algtaseme (A2) kursuse kirjeldus

Inglise keele nõrgema kesktaseme (B1) kursuse kirjeldus

Inglise keele kesktaseme (B1+) kursuse kirjeldus

Inglise keele tugevama kesktaseme (B2) kursuse kirjeldus

Täpsem info: KV keelekeskuse õppekorraldusspetsialistilt
eve.niine[at]mil.ee või tel 717 6364