fbpx

Brigaadi staabiohvitseride kursus

Brigaadi staabiohvitseride kursuse (BSOK) põhieesmärgiks on õpetada ning treenida ohvitsere planeerima ja teostama brigaadi tasemel sõjalisi operatsioone. Lisaeesmärgiks on valmistada ette vanemohvitsere  staabikolledžis ühendoperatsioonide kursusel õppimiseks.

BSOK lõpetamise järel peab ohvitser olema valmis teenima:

1. kuni pataljoni staabiülema või pataljoniülema ametikohal;

2. staabiohvitseri ametikohal brigaadi-, kaitseringkonna- või väeliigi staabis.

Brigaadi staabiohvitseride kursuse õppekava