fbpx

Täiendusõpe

Täiendusõppekursustest võtavad osa eri väeosades teenistuses olevad tegevväelased. Õppimine ja enesetäiendamine on kaitseväeteenistuse lahutamatu osa olenemata auastmest.

Täiendusõppe keskus on KVA allüksus, mis korraldab kaitseväe töötajatele täienduskursusi.

Pataljoni staabiohvitseri kursuse (PSOK) eesmärk on anda kursuslasele teadmised pataljoni lahingutoimingutest, staabitöö protseduuridest ning tehnikatest, võimaldamaks kursuse läbinul täita staabiohvitseri ülesandeid pataljoni lahingutegevuse planeerimisel ning pataljoniülema otsuse vastuvõtmise toetamisel sõjaajal.

Brigaadi staabiohvitseride kursuse (BSOK) põhieesmärk on õpetada ohvitsere planeerima ja teostama sõjalisi operatsioone jalaväebrigaadi tasemel. Lisaeesmärgiks on valmistada vanemohvitsere ette õpinguteks Balti Kaitsekolledžis ühendoperatsioonide kursusel.

Mereväe ohvitser-spetsialisti kursuse õppekava eesmärk on anda kursuslasele teadmised meresõjapidamisest ja selle vahenditest ning oskused tegutseda sõjalaeva meeskonna liikmena erinevates meresõidurollides, võimaldamaks kursuse läbinul täita ohvitser-spetsialisti ülesandeid nii rahu- kui sõjaajal.

Mereväe ohvitser-spetsialisti kursuse kohta saab lisainfot nooremleitnant Gunnar Kotkaselt mereväest, tel 717 7275​, e-post gunnar.kotkas@mil.ee

Kaitseväe keelekeskus korraldab erineva taseme inglise keele kursusi Tartus KVÜÕAs, Tapal 1. jalaväebrigaadis, Võrus Kuperjanovi jalaväepataljonis ja Tallinnas.

Sõja- ja katastroofimeditsiini keskus õpetab tegevväelasi, meedikutena töötavaid reservväelasi ja meditsiinitudengeid Tartus erinevatel kursustel.

Lisainfot täiendusõppe kursuste kohta saab kirjutades e-mailile kv.s.mevl.mevk[at]mil.ee