fbpx

Raamatukogu

KVÜÕA õpperaamatukogu on esimene sõjanduslik erialaraamatukogu Eestis. Õpperaamatukogu töötab Tartus alates 08.12.1999. a. Raamatukogu kasutavad õppeasutuste kadetid, kuulajad, personal, samuti kaitseväelased ja kaitseliitlased.

KVÜÕA raamatukogu kuulub Eesti kaitseväe raamatukogude ühtsesse süsteemi.

Raamatukogul on õppeasutuse kujundamisel Eesti sõjanduse õppe-, teadus- ja arendustegevuse keskuseks oluline roll. Raamatukogust saadava teabe kättesaadavus õppeasutuste töötajatele ning õppuritele on suure tähtsusega sõjalise kõrghariduse edasiarendamisel. Raamatukogu eesmärgiks on kujuneda kaasaegseks sõjandusteadmiste vahendamise keskuseks, mis suudab pakkuda kvaliteetset raamatukogu- ja infoteenust.

Alates 2007. aasta sügisest pakub raamatukogu esmakursuslastele lugejakoolitust. Raamatukogus on lugejatel võimalus kasutada Interneti-ühendusega arvuteid ja lugejatele võimaldatakse lisaks üldkasutatavatele andmebaasidele ka ligipääsu sõjanduseriala elektroonilistele ressurssidele.

Kui KVÜÕA raamatukogu kogudes lugejale vajalik teavik puudub ning seda ei leia ka teistest Tartu raamatukogudest, siis raamatukogu tellib lugeja soovil puuduoleva teaviku mõnest teisest Eesti raamatukogust. KVÜÕA õppuritel ja töötajatel on võimalus tellida puuduolevat teavikut ka välismaalt kasutades selleks Tartu Ülikooli Raamatukogu raamatukogudevahelise laenutuse keskuse teenust.

Raamatukogutöötajad vastavad külastajate infopäringutele nii suuliselt kui e-posti teel, sh vastatakse võimalust mööda ka pikematele teemapäringutele.

Erinevalt teistest Eesti kaitseväe raamatukogudest on KVÜÕA raamatukogu nagu Balti Kaitsekolledži raamatukogugi kõrgkooliraamatukogu. KVÜÕA raamatukogu komplekteerib põhiliselt sõjandusalast õppe- ja teaduskirjandust nii eesti kui ka võõrkeeltes.

KVÜÕA raamatukogul on pikaajaline ja hea koostöö Balti Kaitsekolledži raamatukoguga (A. Møller Defence Research Library), mis asub KVÜÕA raamatukoguga ühes majas. KVÜÕA raamatukogu teeb koostööd ka Tartu Ülikooli Raamatukoguga. Kõikidel KVÜÕA õppuritel ja töötajatel on võimalik kasutada nende raamatukogude kojulaenutusteenust.