fbpx

Toimunud seminarid

Õppejõult õppejõule seminarid 2010-2013

2010/2011 õppeaasta

Kuupäev Teema Läbiviija
1. 23.09.2010 Täiendkoolitused õppejõule. Mentorlus S. Ganina,
T. Soomere,
A. Parv
2. 22.10.10 Õppejõu ja õppuri rõõmude ning murede kaardistamine I rühm S. Ganina,
T. Soomere,
A. Parv
3. 28.-29.10.10 Õppekavade arendamisseminar N. Rand,
E. Mõts,
S. Ganina
4. 25.11.10 Õppejõu ja õppuri rõõmude ning murede kaardistamine II rühm S. Ganina,
T. Soomere,
A. Parv
5. 12.01.11 Tagasiside andmise kunst S. Ganina
T. Soomere
6. 16.02.11 Õppetöö vaatlused ja tagasiside kolleegi õppetööle S. Ganina
7. 03.03.11 Tsiviil-militaarsuhted KVÜÕA õppesoakonnas, ühised nõudmised õppetööle T. Soomere
8. 31.03.11 Kuidas õppida lahti saama õpitud abitusest E. Mõts
9. 19.-20.04.11 Ühtsete, ÕKE, õppekorralduslikes põhimõtete kokkuleppimine N. Rand,
E. Mõts,
S. Ganina
10. 24.05.11 Miks ma armastan e-õpet? P. Kukk

2011/2012 õppeaasta

Kuupäev Teema Läbiviija
11. 06.-07.10.11 Õppekavade seminar: mentorlus, vaatlused, ainetevaheline integratsioon N. Rand,
E. Mõts,
S. Ganina
12. 21.10.11 Õppetöövaatlusele järgneva arutelu põhimõtted S. Ganina
13. 06.01.12 Õppurite kirjalik eneseväljendusoskus H. Mölder
14. 15.02.12 Lõputööd, juhendamine, retsenseerimine A. Kasemaa
15. 12.03.12 Kriitilise mõtlemise arendamine Roy Lowthian
16. 23.08.12 Probleemipõhine õpe (draama meetod) K. Saul

2012/2013 õppeaasta

17. 11.-12.10.12 Õppekavade seminar: tunnivaatlus, integratsioon, õppemeetodid, tagasiside N. Rand,
E. Mõts,
S. Ganina
18. 07.11.12 Kadetist juht A. Viljaste
19. 07.12.12 Juhi omadustest I A. Viljaste
20. 15.12.12 Juhi omadustest II A.Viljaste
21. 20.12.12 Juhi omadustest III A.Viljaste
22. 14.02.13 Kogemustest:
-Kolme kooli (ELA, SKA ja KVÜÕA)  kohtumisest
– kõrgkoolihariduskonverents
S. Ganina
K. Kütt
23. 20.02.13 Juht tänapäeva organisatsioonis ja ühiskonnas J. Keller
24. 13.03.13 Kuidas läbi hindamise arendada juhiomadusi? T. Männiste
A. Viljaste
25. 17.04.13 Juhiomaduste hindamine T. Männiste
A. Viljaste
26. 30.05.13 Õppeaasta kokkuvõte, rahulolu-uuring N. Rand
K. Kütt

2013/2014 õppeaasta

27. 24.09.13 Sisseastumine; Suveakadeemia+Õpioskuste seminar noorkadettidele+ankeetküsitlus K. Kõlli
K. Kütt
K. Kostabi
28. 30.10.13 „Tulevikumõttekohvik“ (grupiarutelu kooli tuleviku teemadel) M. Boltovsky
T. Otsus
29. 11.12.13 Konkreetsete tegevuste identifitsaeerimine, sõnastamine M. Boltovsky
T. Otsus
30. 07.02.14 Tegevussõnastuste arutelu, tegevuskava viimistlus M. Boltovsky
T. Otsus
31. 16.04.14 Tagasiside I J. Aus

2014/2015 õppeaasta

32. 30.09.14 Tunnivaatlus T. Otsus
33. 27.11.14 Juhiomaduste hindamise elluäratamine A.Viljaste
34. 04.12.14 Ümberpööratud auditoorium P. Einbaum
A. Savi
A. Piirimees
35. 27.01.15 Selede kasutamine õppetöös S. Ganina
36. 11.02.15 Arutelu loengutes ja seminarides J. Aus
37. 26.02.15 Debatt, diskussioon, dispuut A.Ermus
38. 13.03.15 Probleemipõhine õpe I T.  Männiste
39. 18.03.25 Probleemipõhine õpe II (Juhtumi analüüs) K. Kõiv
40. 14.04.15 Õppimist soodustavad tegevused S. Ganina
41. 05.06.15 Otsustust nõudvad sõjaajaloojuhtumid D. O’Connell
42. 17.06.15 Lõpuseminar, refleksioon M. Boltovsky

2015/2016 õppeaasta

43. 29.09.15 Lõiming, sissejuhatavalt S. Ganina
K. Lipasaar
44. 03.11.15 KAK ja PK koostöö I. Karton
45. 24.11.15 Merevägi ja lõiminguvõimalused D. Tulin
46. 02.02.16 Lõiming inglise keeles M. Boltovsky
A. Pirimees
47. 27.04.16 Lõimitud hindamine: kuidas hinnata vähem, aga saada rohkem hinnatud? S. Ganina
48. 16.06.16 Lõimingust ennastjuhtiva õppijani S. Ganina

2016/2017 õppeaasta

49. 18.08.16 ÕISi tagasiside arutelu K. Kütt
50. 12.10.16 Kumb enne, kas muna või kana? Või äkki mõlemad koos!? Ehk ajaloo ja taktika õpetamise lõimimisest… K. Tiitus
A. Sibul
51. 7.12.16 Digipädevuste arendamine M. Oper
52. 25.01.17 Ülesandekeskne juhtimine A. Sibul
53. 21.02.17 Kaasautorlusega artiklite publitseerimine K. Piip
54. 21.03.17 Uut tüüpi intelligentsus K. Kostabi
55. 25.04.17 KVÜÕA doktoritööd S. Ganina
56. 30.05.17 Inimkeskne juhtimine A. Kasemaa
57. 13.06.17 Lõputööde debrifing S. Ganina

2017/2018 õppeaasta

58. 29.08.17 Tunnivaatlus S. Ganina
59. 29.09.17 Tagasiside S. Ganina
60. 20.11.17 Organisatsiooni kultuur E. Mõts
61. 09.01.18 Rühmaülem ja kompanii ülema teenistus täna M. Pungar
62. 13.02.18 Koosolekute läbiviimine J. Aus