SEE AITAB ELUS LÄBI LÜÜA!

IV õppemetoodiline konverents, mille teemaks on
“SEE AITAB ELUS LÄBI LÜÜA! ehk ülekantavate pädevuste mõtestatud arendamine”

31.01.2019 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes (Riia 12, Tartu).

Konverentsil esinevad KVÜÕA õppurid ja õppejõud, kes viivad läbi ka töötubasid. Konverentsil osalevad partnerid Sisekaitseakadeemiast, Eesti Lennuakadeemiast, Kaitseväest ja Kaitseliidust.

Konverentsi märksõnad: võtmepädevused, üldpädevused, ülekantavad pädevused, elukestev õpe, õpihoiak, õppemetoodika, teaduspõhisus, oskuste arendamine, nüüdisaegne õpikäsitus, lõiming.

Õppemetoodilised konverentsid, kus üheskoos arutatakse õppekvaliteedi üle, toimuvad KVÜÕAs alates 2014. aastast. Seniste konverentside teemad olid: „Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis“, „Ennast juhtiv õppija“ ja „Õppija arengu toetamine“.

Konverentsi eesmärgiks on edendada diskussiooni ülekantavate pädevuste arengu toetamisel ja jagada kogemusi selles vallas. Lisanduvaks eesmärgiks on õppeasutuste koostöö arendamine erinevate struktuurüksuste ja rakenduskõrgkoolide vahel.

Konverentsi päevakava

Aeg: 31. jaanuaril 2019 kell 09.00–16.45 
Koht: 
Riia 12, Tartu

08.30 – 09.00 Tervituskohv, töötubadesse ja paralleelsessioonidele registreerumine
09.00 – 10.45 Avasõnad ning Siret Rutiku ja Enn Öpiku ettekanded
10.45 – 11.00 Kohvipaus
11.00 – 13.00 Ettekanded paralleelsessioonides
13.00 – 13.45 Lõuna
13.45 – 14.45 Töötoad
14.45 – 15.45 Posterettekanded paralleelsessioonides
15.45 – 16.00 Kohvipaus
16.00 – 16.45 Kokkuvõte ja lõpetamine

Konverentsile registreerimine

Kontakt ja lisainformatsioon: Svetlana Ganina, svetlana.ganina@mil.ee, tel. +372 717 6106