fbpx

Vanemallohvitseride põhikursus

Sisseastumisdokumendid tuleb esitada elektrooniliselt Kaitseväe Peastaabi personalijaoskondaLisainfo: KVA kutseõppe kohta e-posti teel kvlk[at]mil.ee või telefonil 717 6373.

Sisseastumiskriteeriumid Kaitseväe Akadeemia kutseõppesse

Vanemallohvitseride sõjaväelise juhtimise eriala on sõjaväelises karjäärisüsteemis vanemallohvitseride baaskoolitus.

Vanemallohvitseride põhikursuse (VAPK) eesmärk on:

  • anda alused ja suunised esimese tasandi vanemaallohvitseride ettevalmistamiseks kõikidele Eesti Kaitseväe väeliikidele ning Kaitseliidule;
  • õppekava läbinu on võimeline teenima rahuajal rühma/meeskonna/lüli suuruse üksuse ülema abi ja instruktori ametikohtadel ning allüksuse ülemana sõjaajal.

Õppekava  võimaldab  spetsialiseeruda  maa-,  mere-  või õhuväe suunal. Maaväe suunal on võimalik valida jalaväe, pioneeri, õhutõrje, suurtükiväe, side, logistika või sõjaväepolitsei eriala. Spetsialiseerumismooduli maht on 30 EKAP.

Sõjaväeline juhtimine vanemallohvitseridele – kutseõppe õppekava

KVA kutseharidusõppe praktika juhend

Kursuse lõpetajad saavad kutseõppetunnistus sõjaväelise juhtimise erialal ja nooremveebli auastme.